Graniczne godziny wykonywania przelewów

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

W przypadku złożenia w placówce Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni zlecenia płatniczego w krajowym obrocie płatniczym (Elixir), Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni doprowadza do uznania rachunku odbiorcy, w następujących terminach:

  1. Zlecenia płatnicze skierowane na rachunki prowadzone w Banku – w dniu dokonania wpłaty.
  2. Zlecenia płatnicze w złotych skierowane na rachunki prowadzone w innych bankach:
  •     złożone do godziny 12:00 – w tym samym dniu roboczym,
  •     złożone po godzinie 12:00 – w następnym dniu roboczym.
  1. W przypadku zleceń płatniczych w krajowym obrocie płatniczym złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, godziną graniczną jest godz. 14:30. Oznacza to, że zlecenia płatnicze złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu do godziny 14:30 są realizowane w tym samym dniu roboczym, zaś zlecenia płatnicze złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu po godzinie 14:30 są realizowane w następnym dniu roboczym.
  2. Zlecenia płatnicze, które wpłyną po godzinie 17:00 (tj. po zamknięciu dnia operacyjnego) zostaną zrealizowane i przekazane z datą przyszłego dnia roboczego.

Zlecenia płatnicze w systemie Sorbnet przyjmowane i realizowane są do godziny 14:30.

W odrębnych zakładkach na stronie internetowej Banku wskazane zostały zasady składania przelewów natychmiastowych - Express Elixir i Blue Cash.