ROR VIP

Rachunek dla wymagających

Opis oferty

Produkt przeznaczony jest dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych oczekujących od banku przywilejów i ceniących prestiż, czas, komfort oraz pieniądze. Służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania operacji finansowych z wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Konto z bogatym pakietem usług, dla Klientów, którzy powierzają nam swoje oszczędności i posiadają ponadprzeciętne wpływy (minimum 5.000,00 zł miesięcznie na rachunek). Umożliwia nie tylko gromadzenie środków i swobodne korzystanie z dostępnych usług, lecz również dostęp do innych produktów banku na preferencyjnych zasadach.

 • posiadasz stały numer rachunku
 • nie ponosisz opłaty za otwarcie rachunku
 • masz dostęp do środków przez 24 h na dobę poprzez Internet, bankomaty oraz oddziały lub punkty kasowe w godzinach otwarcia
 • konto VIP może być otwarte dla jednej lub kilku osób zwanych Współposiadaczami
 • oprocentowanie rachunku – kapitalizacja odsetek na koniec kwartału kalendarzowego
 • przelewy za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu do innych banków – bez opłat
 • zlecenia stałe – bez opłat
 • przekazywanie środków na rachunki związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą – bez opłat
 • automatyczne zakładanie lokaty weekendowej ze środków znajdujących się na rachunku, jeśli saldo rachunku na koniec dnia wynosi minimum 50.000,00 zł
 • otrzymasz pierwszą kartę płatniczą za darmo ważną 4 lata
 • dokonujesz wpłat i wypłat bez opłat
 • niskie comiesięczne opłaty za prowadzenie rachunku
 • korzystasz z tanich usług i rozliczeń
 • wypłat gotówkowych możesz       dokonywać (w dowolnym oddziale lub punkcie kasowym banku) na podstawie : dowodu osobistego lub blankietów czekowych
 • nie ponosisz opłat za wypłaty z naszej sieci ponad 4000 bezprowizyjnych bankomatów na terenie całego kraju
 • korzystasz z dostępu do konta poprzez system bankowych usług elektronicznych bez żadnych ograniczeń, który zapewnia bezpieczeństwo i wygodę
 • posiadasz dostęp do informacji o bieżących operacjach na rachunku dzięki usłudze SMS Banking
 • masz możliwość korzystania z usług mobilnych
 • gromadzisz środki i możesz nimi odpowiednio dysponować
 • możesz przeprowadzać rozliczenia finansowe krajowe i zagraniczne
 • masz możliwość otrzymywania wyciągów emailem
 • posiadasz możliwość realizowania płatności za pomocą: przelewu, zlecenia stałego, polecenia zapłaty, przelewu dewizowego, usługi Blue Cash ( szybki przelew)
 • masz możliwość doładowania telefonu za pośrednictwem bankowości elektronicznej
 • formalności związane z otwarciem rachunku ograniczone do minimum
 • możesz wydać dyspozycję na wypadek śmierci oraz udzielić pełnomocnictwa innej osobie
 • środki na rachunku gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • karty płatnicze : debetowe, przedpłacone, charge – z odroczonym terminem płatności
 • międzynarodowe karty płatnicze z nowoczesnymi możliwościami: płatności internetowe, płatności zbliżeniowe, usługa Cash back ( wypłata gotówki w punktach handlowo –usługowych)
 • usługa 3D-Secure ( bezpieczne płatności kartowe w Internecie)
 • atrakcyjne lokaty : internetowe, z nagrodami, progresywne itp.
 • klienci posiadający ROR mogą korzystać z debetu w rachunku oraz konsumenckiego kredytu odnawialnego dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego
 • szybszy i łatwiejszy dostęp do tanich i atrakcyjnych kredytów i pożyczek
 • dostęp do pełnej gamy ubezpieczeń.