ROR Senior

Rachunek dla Seniorów

Opis oferty

Jest to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy przeznaczony dla osób dojrzałych w wieku od 55 lat, które posiadają świadczenia emerytalne lub rentowe. Służy do gromadzenia środków pochodzących z tytułu emerytury, renty lub zadeklarowanych wpłat własnych . Rachunek płatny na każde żądanie, służy również do przeprowadzania operacji finansowych, dając możliwość wygodnego dysponowania środkami pieniężnymi zarówno w formie gotówkowej jak i bezgotówkowej. Rachunek może być prowadzony indywidualnie lub wspólnie np. dla małżonków. Za pośrednictwem ROR SENIOR można dokonywać rozliczeń bezgotówkowych w formie przelewu (również przelewy zagraniczne), polecenia zapłaty lub zlecenia stałego ( opłaty za energię, rachunki telefoniczne itp.). Umowa rachunku może zostać zawarta na czas nieokreślony lub określony.

 • posiadasz stały numer rachunku
 • nie ponosisz opłaty za otwarcie rachunku
 • masz dostęp do środków przez 24 h na dobę poprzez Internet, bankomaty oraz oddziały lub punkty kasowe w godzinach otwarcia
 • otrzymasz pierwszą kartę płatniczą za darmo ważną 4 lata
 • dokonujesz wpłat i wypłat bez opłat
 • nie ponosisz comiesięcznych opłat – prowadzenie rachunku za darmo
 • korzystasz z tanich usług i rozliczeń
 • wypłat gotówkowych możesz dokonywać (w dowolnym oddziale lub punkcie kasowym banku) na podstawie : dowodu osobistego lub blankietów czekowych
 • nie ponosisz opłat za wypłaty z naszej sieci ponad 4000 bezprowizyjnych bankomatów na terenie całego kraju
 • korzystasz z dostępu do konta poprzez system bankowych usług elektronicznych bez żadnych ograniczeń, który zapewnia bezpieczeństwo i wygodę
 • posiadasz dostęp do informacji o bieżących operacjach na rachunku dzięki usłudze SMS Banking
 • masz możliwość korzystania z usług mobilnych
 • gromadzisz środki i możesz nimi odpowiednio dysponować
 • możesz przeprowadzać rozliczenia finansowe krajowe i zagraniczne
 • masz możliwość otrzymywania wyciągów emailem
 • posiadasz możliwość realizowania płatności za pomocą: przelewu, zlecenia stałego, polecenia zapłaty, przelewu dewizowego, usługi Blue Cash ( szybki przelew)
 • masz możliwość doładowania telefonu za pośrednictwem bankowości elektronicznej
 • formalności związane z otwarciem rachunku ograniczone do minimum
 • możesz wydać dyspozycję na wypadek śmierci oraz udzielić pełnomocnictwa innej osobie
 • za Twoją zgodą Oddział Banku, w którym otwarto rachunek ROR SENIOR może wysłać zawiadomienie do płatnika świadczenia, z informacją o numerze rachunku bankowego do przesyłania świadczenia.
 • karty płatnicze : debetowe, przedpłacone, chargé – z odroczonym terminem płatności
 • międzynarodowe karty płatnicze z nowoczesnymi możliwościami: płatności internetowe, płatności zbliżeniowe, usługa Cash back ( wypłata gotówki w punktach handlowo –usługowych)
 • usługa 3D-Secure ( bezpieczne płatności kartowe w Internecie)
 • atrakcyjne lokaty : internetowe, z nagrodami, progresywne itp.
 • klienci posiadający ROR mogą korzystać z debetu w rachunku oraz konsumenckiego kredytu odnawialnego dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego
 • szybszy i łatwiejszy dostęp do tanich i atrakcyjnych kredytów i pożyczek
 • dostęp do pełnej gamy ubezpieczeń