KREDYT SKUPOWY 2%
do 30.06.2024 r.

Kredyt przeznaczony na poprawę płynności finansowej dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż, obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych, skupu lub mrożenia owoców miękkich. Nowe warunki stworzone zostały z myślą o mikroprzedsiębiorcach lub małych albo średnich przedsiębiorcach zagrożonych utratą płynności finansowej w 2023 roku i dotyczą kredytu skupowego z oprocentowaniem 2% w skali roku płatnym przez Kredytobiorcę.  Udzielane są dla podmiotów, które prowadzą następującą działalność (weryfikacja na podstawie danych zawartych w REGON lub KRS):
 • sprzedaż (obrót i skup) hurtowa zboża i nasion – PKD 46.21.Z,
 • sprzedaż hurtowa świeżych owoców miękkich oraz sprzedaż hurtowa zakonserwowanych (mrożonych) owoców miękkich – PKD 46.31.Z,
 • konserwowanie owoców poprzez zamrażanie – PKD 10.39.Z.
Najważniejsze korzyści:
 • oprocentowanie stałe 2% w okresie stosowania dopłat do odsetek z ARiMR
 • dopłaty do odsetek przez okres 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
 • prowizja tylko 0,70% od kwoty udzielonego kredytu,
 • okres kredytowania do 18 m-cy,
 • brak konieczności wkładu własnego,
 • kapitał płatny: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie,
 • odsetki płatne: kwartalnie,
 • okres karencji spłaty kapitału max. 1 rok,
 • możliwość skorzystania do 30.06.2024 r.

Maksymalna wysokość kredytu – do 40 mln zł i nie więcej niż:

 • kwota, za którą zostały skupione zboża w okresie od 1 października 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. – dot. skupu zbóż (pszenicy, żyta, pszenżyta, jęczmienia, owsu, kukurydzy i prosa),
 • kwota, za którą zostały skupione owoce miękkie w okresie od 1 czerwca 2023 r. do 30 września 2023 r. –  dot. skupu owoców miękkich (maliny, jeżyny, poziomki, truskawki, borówki, aronie, agrest, porzeczki, jagody, wiśnie oraz czereśnie),
 • kwota, za którą zostały skupione nasiona roślin rolniczych z plantacji nasiennych w okresie od 1 czerwca 2023 r. do 15 października 2023 r. –  dot. skupu materiału siewnego (nasiona roślin rolniczych odmian gatunków objętych przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r., a w przypadku ziemniaka – bulwy zwane sadzeniakami ziemniaka),
 • suma iloczynu liczby ton skupionych owoców miękkich i kwoty 2.000 zł oraz kwoty, za którą zostały skupione owoce miękkie w okresie od 1 czerwca 2023 r. do 30 września 2023 r. – dot. skupu i mrożenia owoców miękkich

 

Więcej informacji: Paweł Nowakowski tel. 531 088 152