Alert informacyjny

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni informuje, że w dniu 24 października 2021 r. usługa Express Elixir (płatności natychmiastowe) w godzinach od 19:35 do 20:05 będzie niedostępna dla Klientów w zakresie nadawania i odbierania zleceń. Przepraszamy za utrudnienia.

Kredyt unijny SGB

na finansowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków unijnych

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Opis oferty

Kredyt unijny SGB przeznaczony jest na finansowanie potrzeb Twojego przedsiębiorstwa związanych z inwestycjami w majątek trwały, które objęte są dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej:

 • realizacja przedsięwzięć z udziałem dotacji z zagranicznych funduszy pomocowych,
 • pomostowe finansowanie części podlegającej dotacji,
 • uzupełnienie środków własnych beneficjenta.

 

Jak uzyskać kredyt unijny SGB w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni?

 

krok 1 Przyjdź do dowolnego Oddziału Banku.

 

krok 2 Z pomocą naszego Doradcy wypełnij Wniosek o kredyt oraz ustal zakres wymaganych dokumentów (uzależnione od charakteru inwestycji i formy prawnej prowadzonej działalności).

 

krok 3 Przedłóż zebrane dokumenty w Oddziale Banku oraz umów się z Doradcą na podpisanie Umowy.

 

krok 4 Po podpisaniu Umowy o kredyt inwestuj w rozmów swojej firmy.

Warunki i korzyści

atrakcyjne oprocentowanie i niska prowizja

długi okres kredytowania - nawet do 10 lat

finansowanie do 100% wartości brutto inwestycji

szybka decyzja kredytowa, elastyczne warunki finansowania

Informacje dodatkowe

kwota kredytu unijnego SGB

maksymalna kwota kredytu unijnego SGB wynosi 1.400.000,00 zł (w uzasadnionych przypadkach uzależnionych o skali i charakteru inwestycji może być wyższa), wyznaczana w oparciu o:

 • aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy,
 • ocenę zdolności kredytowej,
 • proponowane zabezpieczenie,
 • celowość/efektywność przedsięwzięcia,
 • poziom ryzyka kredytowego

kredytowaniu podlegają zarówno koszty kwalifikowane przedsięwzięcia (ta część kosztów, na podstawie których instytucja kontraktująca określa wielkość dofinansowania), jak również koszty niekwalifikowane związane z realizowaną inwestycją;

w przypadku kredytowania podatku VAT, gdy kredytobiorca jest płatnikiem VAT, harmonogram spłaty kredytu winien odzwierciedlać spłatę kapitału w pierwszej kolejności z tytułu zwrotu podatku VAT

udział własny Kredytobiorcy

 • kredytem unijnym SGB można sfinansować do 100% wartości inwestycji brutto,
 • udział własny Kredytobiorcy w realizowanej inwestycji ograniczony do minimum, nawet 0%,
 • możliwość sfinansowania podatku VAT nawet przez gospodarstwa rolne będące płatnikiem podatku VAT

okres kredytowania i karencji

 • maksymalny okres kredytowania wynosi 10 lat (z możliwością jego wydłużenia nawet do 15 lat – w zależności od charakteru i skali inwestycji),
 • okres kredytowania dostosowany do specyfiki przedmiotu kredytowania (zakup maszyn i urządzeń, zakup samochodu, budowa),
 • karencja w spłacie kapitału uzależniona od specyfiki przedmiotu kredytowania – nawet do 18 m-cy

rozliczenie kredytu

w zależności od charakteru inwestycji, jej rozliczenie następuje poprzez:

 • udokumentowanie poniesionych wydatków zgodnych z celem kredytowania fakturami/rachunkami (poziom rozliczenia wskazywany w umowie kredytowej),
 • udokumentowanie wydatków zgodnych z celem kredytowania poprzez inspekcję pracownika Banku

oprocentowanie kredytu, opłaty i prowizje

 • brak prowizji wstępnej,
 • brak prowizji za gotowość kredytową,
 • brak opłat za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu,
 • prowizja przygotowawcza uzależniona od kwoty kredytu i długości okresu kredytowania,
 • oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stawkę bazową WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę Banku, która jest wynikiem przeprowadzonej przez Bank oceny zdolności kredytowej oraz inwestycji, a także sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu

stawka bazowa WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna 5 ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

proste zasady, przejrzyste procedury – bez żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów udzielenia kredytu

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.