Eko kredyt inwestycyjny

Do 100% finansowania inwestycji związanych z ochroną środowiska

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Eko kredyt inwestycyjny

 

Ekologiczne inwestycje to nie tylko wybór dla środowiska, ale także dla Twojej firmy. Teraz dzięki EKO kredytowi inwestycyjnemu możesz zainwestować w:

 • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych,
 • instalację gospodarki obiegu zamkniętego,
 • termomodernizację budynków związanych z prowadzoną działalnością,
 • magazynowanie energii,
 • elektromobilność,
 • instalację odzyskiwania surowca z procesów produkcyjnych,
 • technologię do wytwarzania paliw alternatywnych,
 • technologię służącą zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej lub energii cieplnej,
 • inwestycje w kogeneracje,
 • rozwój sieci ciepłowniczych,
 • zakup i instalację przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • wymianę kotła grzewczego wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania

Istnieje możliwość przeznaczenia do 20% kwoty kredytu na sfinansowanie innych inwestycji przyczyniających się do poprawy warunków ochrony środowiska.

 

Warunki i korzyści

atrakcyjne oprocentowanie i niska prowizja

redukcja negatywnego wpływu na środowisko

okres kredytowania - do 10 lat

brak udziału środków własnych

Informacje dodatkowe

kwota EKO kredytu inwestycyjnego

maksymalna kwota EKO kredytu inwestycyjnego wynosi 1.000.000,00 zł, wyznaczana w oparciu o:

 • aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy,
 • ocenę zdolności kredytowej,
 • proponowane zabezpieczenie,
 • celowość/efektywność przedsięwzięcia,
 • poziom ryzyka kredytowego

okres kredytowania i karencji

okres kredytowania maksymalny  wynosi 10 lat

karencja w spłacie kapitału ustalana jest na czas niezbędny do zakończenia finansowanej inwestycji – nawet do 18 m-cy

udział własny kredytobiorcy

0% – możliwość sfinansowania do 100% wartości brutto inwestycji

 • niezależnie od tego czy Kredytobiorca jest płatnikiem podatku VAT
 • jeżeli nie jest to sprzeczne z zapisami Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego

oprocentowanie kredytu, opłaty i prowizje

 • brak prowizji wstępnej,
 • brak prowizji za gotowość kredytową,
 • brak opłat za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu,
 • prowizja przygotowawcza obniżona do 1,00% kwoty kredytu,
 • oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stawkę bazową WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę Banku w wys. 2,50 p.p.

 

Jeśli zależy Ci na ekologicznym rozwoju Twojego biznesu, skontaktuj się z nami, a nasi specjaliści pomogą Ci dobrać najlepsze rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.