Faktoring

aby przyspieszyć spływ należności od kontrahentów

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Opis oferty

Jeżeli posiadasz stałych kontrahentów, dla których wystawiasz faktury lub od których kupujesz, chcesz szybko otrzymać środki finansowe za towary lub usługi, które sprzedajesz, skorzystaj z faktoringu – Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni w tym zakresie współpracuje z firmą SGB Faktoring.

 

Warunki i korzyści

efektywne zarządzanie portfelem wierzytelności

szybka zamiana należnosci na gotówkę

racjonalizacja kosztów

oszczędnosć czasu i pieniędzy

Informacje dodatkowe

faktoring pełny

  • usługa umożliwiająca nabywanie, finansowanie przed terminem płatności oraz zarządzanie portfelem należności,
  • rozwiązanie to zapewnia przejęcie przez Faktora ryzyka niewypłacalności kontrahenta,
  • faktoring pełny to usługa, dzięki której w sytuacji braku zapłaty od Kontrahenta zobowiązania do spłaty wierzytelności przejmuje Faktor

faktoring niepełny

  • rozwiązanie zapewniające firmie płynność finansową, zwiększające jej konkurencyjność oraz oddalające ryzyko występowania zatorów płatniczych,
  • faktoring niepełny (z regresem) sprawia, iż firma dysponuje środkami pieniężnymi zaraz po dokonaniu sprzedaży – zanim minie termin spłaty należności bezpośrednio od odbiorców

faktoring odwrotny

  • rozwiązanie zapewniające finansowanie zakupów, kóre umożliwia terminowe regulowanie zobowiązań wobec Dostawców bez naruszania płynności finansowej firmy,
  • firma nie musi pamiętać o terminach płatności dla Dostawcy, otrzymuje zapłatę w terminie od Faktorzy S.A., natomiast Klient spłaca zobowiązanie w nowym, wydłużonym terminie

Faktoring w SGB Faktoring to idealne uzupełnienie oferty kredytowej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni.