SMS Banking

Wygodne rozwiązania telefoniczne

Opis oferty

Usługa umożliwia szybkie sprawdzenie informacji na temat posiadanego rachunku bankowego za pośrednictwem wiadomości SMS.

Formaty SMS – ów kierowanych do SMSBanking
Jeżeli klient chce otrzymad z banku informacje powinien wysład do banku SMS:

Nr klienta#hasło#komenda#parametr1#parametr2#parametr3#parametr4#parametr5#parametr6

Jeśli komenda i wszystkie parametry są puste to wykonywana jest komenda „R”. W szczególności, jeśli zaznaczono parametr SMS Bankingu Uproszczona składnia zapytania od klienta, to komenda R jest wykonywana w odpowiedzi na pusty sms od klienta.

H – zmiana hasła
– wykaz rachunków
W – wyciąg/historia
O – oprocentowanie rachunku

Komenda   Opis  SMS do Banku Odpowiedź z Banku
 H  Zmiana hasła  1313#123456#H#B98765  Zmiana hasła klienta 1313 z 123456 na noweB98765
 R  Wykaz rachunków  1313#123456#  Wykaz rachunków klienta 1313 Dekret + saldo
 R  Wykaz rachunków  1313#123456#R  Wykaz rachunków klienta 1313 Dekret + saldo
 R  Wykaz rachunków  1313#123456#R#ROR  Wykaz rachunków klienta 1313, których nazwa zaczyna się ROR Dekret + saldo
W Wyciąg z konta 1313#123456#W (jeśli klient ma jeden rachunek) Historia rachunku klienta 1313 ? domyślnie 5 ostatnich operacji