Rachunek walutowy

Rozwiązania dla biznesu

Opis oferty

Rachunki walutowe bieżące (USD, EUR) – przeznaczone są dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, organizacji społecznych, zawodowych, fundacji, stowarzyszeń, jednostek i zakładów budżetowych.

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków i przeprowadzania rozliczeń z zakresu obrotu dewizowego, rozliczanie płatności zagranicznych realizowanych za pośrednictwem SWIFT, jak również dokonywanie przelewów walutowych w kraju. Rachunek walutowy to nowoczesna forma zarządzania środkami, dzięki czemu można łatwo współpracować z kontrahentami zagranicznymi.

  • swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych
  • możliwość przeprowadzania rozliczeń w obrocie dewizowym w walutach: EUR, USD,
  • swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych,
  • możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku,
  • dostęp do rachunku poprzez usługę bankowości elektronicznej,
  • dostęp do informacji o bieżących operacjach na rachunku dzięki usłudze SMS.
  • środki na rachunku gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny