Rachunek walutowy

konto w EUR i USD - nowoczesne rozwiązania dla biznesu

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Opis oferty

Rachunek walutowy to nowoczesna forma zarządzania środkami, dzięki czemu można łatwo współpracować z kontrahentami zagranicznymi. Konto walutowe (bieżące) w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni do wygodne rozwiązanie dla firm, które otrzymują środki pieniężne oraz przeprowadzają rozliczenia pieniężne w następujących walutach:

  • EURO,
  • USD.

Prowadzisz rozliczenia z kontrahentami zagranicznymi? Rozwijasz współpracę z firmami mającymi siedzibą poza terenem Polski? Z kontem walutowym masz możliwość wygodnego gromadzenia walut i dysponowania nimi oraz unikania opłat związanych z przewalutowaniem.

 

Możesz także skorzystać z karty walutowej do rachunku, która umożliwia wypłaty gotówki oraz płatności w kraju i za granicą (także przez internet) bez przewalutowania.

Warunki i korzyści

0 zł za otwarcie rachunku

0 zł za prowadzenie rachunku

0 zł za dostęp do bankowości internetowej i mobilnej

karty walutowe do rachunku

Prowadzenie firmy z rachunkiem walutowym w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni łatwiejsze niż kiedykolwiek.