Rachunek pomocniczy

w celu wyodrębnienia rozliczeń z kontrahentami

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Opis oferty

Rachunek pomocniczy w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Otwierany dla wyodrębnionych środków pieniężnych na określone cele (np. fundusz socjalny, rozliczenie dotacji):

  • łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów oraz międzynarodowe karty płatnicze,
  • możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku,
  • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach.

Rachunek pomocniczy pozwala na uporządkowanie finansów przedsiębiorstwa oraz przeprowadzanie transakcj związane z jego prowadzeniem w zależności od Twoich potrzeb. Przelewając część środków z rachunku głównego, możesz dalej nimi zarządzać już z poziomu rachunku pomocniczego.

Warunki i korzyści

otwierany w powiązaniu z rachunkiem bieżącym (głównym)

stała i niska miesięczna opłata bez warunków dodatkowych

umożliwia uporządkowanie finansów przedsiębiorstwa

funkcjonalna i darmowa bankowość internetowa do konta

Informacje dodatkowe

Przelewy krajowe natychmiastowe

korzystając z rachunku pomocniczego w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni istnieje możliwość realizacji płatności w ramach następujących systemów rozliczeń natychmiastowych:

  • Express Elixir,
  • Sorbnet,
  • Blue Cash

Prowadzenie firmy z rachunkiem pomocniczym w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni łatwiejsze niż kiedykolwiek.