Finansowanie działalności

Gwarancje bankowe

w celu poprawy wizerunku oraz płynności Twojej firmy

Zobacz więcej
Gwarancje de minimis BGK

wygodne zabezpieczenie spłaty kredytu dla przedsiębiorcy

Zobacz więcej
Leasing

alternatywne źródło finansowania inwestycji w majątek trwały Twojego przedsiębiorstwa

Zobacz więcej
Faktoring

aby przyspieszyć spływ należności od kontrahentów

Zobacz więcej