Kredyt dla wspólnot mieszkaniowych

finansowanie remontów, modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Opis oferty

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych ponoszonych przez wspólnoty mieszkaniowe:

 • remont i modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
 • inne cele opisane w regulacjach specjalistycznych, np. przedsięwzięcia termomodernizacyjne,
 • spłata kredytów przeznaczonych na ww. cele w innych bankach.

 

Jak uzyskać kredyt dla wspólnot remontowych w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni?

 

krok 1 Przyjdź do dowolnego Oddziału Banku.

 

krok 2 Z pomocą naszego Doradcy wypełnij Wniosek o kredyt oraz ustal zakres wymaganych dokumentów (uzależnione od wielkości wspólnoty i przedmiotu kredytowania).

 

krok 3 Przedłóż zebrane dokumenty w Oddziale Banku oraz umów się z Doradcą na podpisanie Umowy.

 

krok 4 Po podpisaniu Umowy o kredyt masz do dyspozycji dodatkowe środki na remont lub modernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Warunki i korzyści

atrakcyjne oprocentowanie i niska prowizja

wcześniejsza spłata kredytu w dowolnym momencie BEZ OPŁAT

elastyczny harmonogram spłaty kredytu - raty równe lub malejące

szybka decyzja kredytowa, elastyczne warunki finansowania

Informacje dodatkowe

kwota kredytu dla wspólnot mieszkaniowych

maksymalna kwota kredytu dla wspólnot mieszkaniowych wynosi 1.000.000,00 zł (w uzasadnionych przypadkach uzależnionych od zapotrzebowania na kapitał obrotowy może być wyższa), wyznaczana w oparciu o:

 • wysokość miesięcznych wpływów na rachunek funduszu remontowego wg historii z ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie kredytu;
 • wyliczana jest tak, aby miesięczna rata wraz z pozostałymi zobowiązaniami wspólnoty nie przekroczyła 70% miesięcznych wpływów na rachunek funduszu remontowego;
 • w przypadku zgromadzenia środków własnych w wysokości przekraczającej 30% nakładów inwestycyjnych, kwota kredytu może zostać wyliczona tak, aby miesięczna rata wraz z pozostałymi zobowiązaniami wspólnoty nie przekroczyła 90% miesięcznych wpływów na rachunek funduszu remontowego

okres kredytowania i karencji

 • maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat (z możliwością jego wydłużenia nawet do 20 lat – w zależności od charakteru i skali inwestycji),
 • okres kredytowania dostosowany do specyfiki przedmiotu kredytowania,
 • karencja w spłacie kapitału uzależniona od specyfiki przedmiotu kredytowania – do 6 m-cy

udział własny Kredytobiorcy

zaleca się, by stanowił minimum 10% nakładów inwestycyjnych

 • w uzasadnionych przypadkach Bank może to wymaganie ograniczyć lub całkowicie od niego odstąpić

rozliczenie kredytu

 • udokumentowanie poniesionych wydatków zgodnych z celem kredytowania fakturami/rachunkami (poziom rozliczenia wskazywany w umowie kredytowej),
 • udokumentowanie wydatków zgodnych z celem kredytowania poprzez inspekcję pracownika Banku

oprocentowanie kredytu, opłaty i prowizje

 • brak prowizji wstępnej,
 • brak prowizji za gotowość kredytową,
 • brak opłat za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu,
 • prowizja przygotowawcza uzależniona od kwoty kredytu i długości okresu kredytowania,
 • oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stawkę bazową WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę Banku, która jest wynikiem przeprowadzonej przez Bank oceny zdolności kredytowej oraz inwestycji, a także sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu

stawka bazowa WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna 5 ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

proste zasady, przejrzyste procedury – bez żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów udzielenia kredytu

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.