Lokaty internetowe

Inwestuj przez Internet

Opis oferty

Lokaty internetowe: 1,2-tygodniowe; 1,2,3-miesięczne. Rachunek przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, organizacji społecznych, zawodowych, fundacji, stowarzyszeń, jednostek i zakładów budżetowych. Lokata terminowa internetowa, jest lokatą nieodnawialną.

  • oprocentowanie stałe
  • wysokość oprocentowania uzależniona jest od zadeklarowanego i dotrzymanego okresu umownego lokaty
  • minimalna kwota wpłaty na lokatę wynosi 1000,-zł
  • otwarcie i obsługa rachunku lokaty poprzez Internet
  • środki zgromadzone na rachunku lokaty objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego