Alert informacyjny

Pamiętaj! Kiedy ktoś prosi Cię o kod BLIK, zawsze działaj ostrożnie i potwierdź tożsamość osoby, zanim podasz jej jakiekolwiek informacje. Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą oszustwa, natychmiast zadzwoń na Infolinię SGB czynną 24/7: 800 88 88 88

Mieszkaniowy rachunek powierniczy

wsparcie i bezpieczeństwo dla inwestycji deweloperskich

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Opis oferty

Mieszkaniowy rachunek powierniczy w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni zabezpiecza środki finansowe w transakcji między kontrahentami. Służy do gromadzenia środków pieniężnych wpłacanych przez nabywcę, na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego, na podstawie zawartej z deweloperem umowy deweloperskiej.

 

Obowiązek posiadania przez dewelopera mieszkaniowego rachunku powierniczego w celu gromadzenia środków nabywcy na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego wynika z Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, która obowiązuje od  29 kwietnia 2012 r.

 

Produkt oferowany w 2 wariantach:

  • otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy,
  • zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy.

 

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni oferuje również kredyty bankowe na realizację inwestycji deweloperskich.

Warunki i korzyści

kompleksowa finansowa obsługa transakcji deweloperskich

bezpieczeństwo środków nabywców lokali mieszkalnych

pełna kontrola nabywców w zakresie dokonywanych wpłat i wypłat z rachunku

wzrost zaufania nabywców do realizowanych inwestycji deweloperskich

Informacje dodatkowe

Pełna kontrola wypłat przez Bank

  • Bank wypłaca środki z zamkniętego rachunku powierniczego po otrzymaniu odpisu aktu notarialnego przenoszącego na nabywcę prawo własności lokalu lub nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym,
  • Bank wypłaca środki z otwartego rachunku powierniczego każdorazowo po dokonaniu kontroli zakończenia realizacji danego etapu przedsięwzięcia deweloperskiego

Wyłączenie środków zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym z:

  • postępowania egzekucyjnego skierowanego przeciwko deweloperowi,
  • masy upadłościowej – w razie ogłoszenia upadłości dewelopera,
  • z masy spadkowej – w przypadku śmierci dewelopera będącego osobą fizyczną

Realizacja inwestycji deweloperskich z mieszkaniowym rachunkiem powierniczym w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni oraz wsparcie z kredytu deweloperskiego łatwiejsze niż kiedykolwiek.