Kredyt inwestycyjno-obrotowy

finansowanie długoterminowych planów rozwojowych oraz potrzeb obrotowych Twojej firmy

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Opis oferty

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie potrzeb Twojego przedsiębiorstwa w postaci nakładów inwestycyjnych i obrotowych związanych z uruchomieniem, prowadzeniem i/lub rozwojem działalności gospodarczej:

 • zasadnicze finansowanie – zakup aktywów trwałych, np. maszyn i urządzeń, nieruchomości (w tym: budowa, rozbudowa, modernizacja, adaptacja),
 • dodatkowe finansowanie – środki obrotowe, w tym: zapasy – zwiększenie stanu zapasów, należności (będących następstwem podjętej inwestycji).

 

Jak uzyskać kredyt inwestycyjno-obrotowy w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni?

 

krok 1 Przyjdź do dowolnego Oddziału Banku.

 

krok 2 Z pomocą naszego Doradcy wypełnij Wniosek o kredyt oraz ustal zakres wymaganych dokumentów (uzależnione od charakteru inwestycji i formy prawnej prowadzonej działalności).

 

krok 3 Przedłóż zebrane dokumenty w Oddziale Banku oraz umów się z Doradcą na podpisanie Umowy.

 

krok 4 Po podpisaniu Umowy o kredyt inwestuj w rozmów swojej firmy.

Warunki i korzyści

atrakcyjne oprocentowanie i niska prowizja

długi okres kredytowania - nawet do 10 lat

możliwość sfinansowania jednym kredytem również nakładów obrotowych

szybka decyzja kredytowa, elastyczne warunki finansowania

Informacje dodatkowe

kwota kredytu inwestycyjno-obrotowego

maksymalna kwota kredytu inwestycyjnego wynosi 1.000.000,00 zł, wyznaczana w oparciu o:

 • aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy,
 • ocenę zdolności kredytowej,
 • proponowane zabezpieczenie,
 • celowość/efektywność przedsięwzięcia,
 • poziom ryzyka kredytowego

okres kredytowania i karencji

 • maksymalny okres kredytowania wynosi 10 lat,
 • okres kredytowania dostosowany do specyfiki przedmiotu kredytowania (zakup maszyn i urządzeń, zakup samochodu, budowa),
 • karencja w spłacie kapitału uzależniona od specyfiki przedmiotu kredytowania – nawet do 12 m-cy

udział własny Kredytobiorcy

zaleca się, by stanowił minimum 10% nakładów inwestycyjnych

 • jeżeli nie jest to sprzeczne z zapisami Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego (kredyty na finansowanie nieruchomości i/lub zabezpieczone hipoteką),
 • możliwość zwiększenia kwoty kredytu o 20% (liczonych od nakładów inwestycyjnych), na bieżące potrzeby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (środki obrotowe)

rozliczenie kredytu

w zależności od charakteru inwestycji, jej rozliczenie następuje poprzez:

 • udokumentowanie poniesionych wydatków zgodnych z celem kredytowania fakturami/rachunkami (poziom rozliczenia wskazywany w umowie kredytowej),
 • udokumentowanie wydatków zgodnych z celem kredytowania poprzez inspekcję pracownika Banku

okres kredytowania, opłaty i prowizje

 • brak prowizji wstępnej,
 • brak prowizji za gotowość kredytową,
 • brak opłat za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu,
 • prowizja przygotowawcza uzależniona od kwoty kredytu i długości okresu kredytowania,
 • oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stawkę bazową WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę Banku, która jest wynikiem przeprowadzonej przez Bank oceny zdolności kredytowej oraz inwestycji, a także sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu

stawka bazowa WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna 5 ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

proste zasady, przejrzyste procedury – bez żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów udzielenia kredytu

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.