Kredyty preferencyjne ARiMR

Podstawowe pojęcia

zdefiniowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zobacz więcej
Linia K02 – wznowienie produkcji

preferencyjna linia kredytowa na wznowienie produkcji po wystąpieniu klęski żywiołowej

Zobacz więcej
Linia RR - inwestycje w rolnictwie

preferencyjna linia kredytowa na inwestycje w rolnictwie i rybactwie

Zobacz więcej
Linia MRcsk – zakup użytków rolnych młodych rolników

preferencyjna linia kredytowa na zakup użytków rolnych przez młodych rolników

Zobacz więcej
Linia PR – inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych

preferencyjna linia kredytowa na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych

Zobacz więcej
Linia Z – zakup użytków rolnych

preferencyjna linia kredytowa na zakup użytków rolnych

Zobacz więcej