SMS Banking

Wygodne rozwiązania telefoniczne

Opis oferty

Usługa umożliwia szybkie uzyskanie informacji na temat posiadanego rachunku bankowego za pośrednictwem wiadomości SMS.

Aby uzyskać dostęp do usługi SMSBanking należy  w banku podpisać umowę.  Poniżej zamieszczamy instrukcję dla użytkownika usługi.

 

Formaty SMS – ów kierowanych do SMSBanking

Jeżeli klient chce otrzymywać z banku informacje powinien wysłać do banku SMS:
Nr klienta#hasło#komenda#parametr1#parametr2#parametr3#parametr4#parametr5#parametr6
Jeśli komenda i wszystkie parametry są puste to wykonywana jest komenda „R”. W szczególności, jeśli zaznaczono parametr SMS Bankingu Uproszczona składnia zapytania od klienta, to komenda R jest wykonywana w odpowiedzi na pusty sms od klienta.

Komendy:
H – zmiana hasła
R – wykaz rachunków
W – wyciąg/historia
O – oprocentowanie rachunku

Komenda Opis Przykładowy SMS do banku Odpowiedź z banku
H Zmiana hasła 1313#123456#H#B98765 Zmiana hasła klienta 1313 z 123456 na noweB98765
R Wykaz rachunków 1313#123456# Wykaz rachunków klienta 1313 Dekret + saldo
1313#123456#R Wykaz rachunków klienta 1313 Dekret + saldo
1313#123456#R#ROR Wykaz rachunków klienta 1313, których nazwa zaczyna się ROR Dekret + saldo
W Wyciąg/historia 1313#123456#W (jeśli klient ma jeden rachunek) Historia rachunku klienta 1313 ? domyślnie 5 ostatnich operacji
1313#123456#W#3 (jeśli klient ma jeden rachunek) Historia rachunku klienta 1313 ? 3 ostatnie operacje
1313#123456#W#ROR1 Historia rachunku o nazwie ROR1 klienta 1313 ? domyślnie 5 ostatnich operacji
1313#123456#W#ROR1#2 Historia rachunku o nazwie ROR1 klienta 1313 ? 2 ostatnie operacje
1313#123456#W#2002.01.01#2002.01.31 (jeśli klient ma jeden rachunek) Historia rachunku klienta 1313 od dnia 2002.01.01 do dnia 2002.01.01
1313#123456#W#ROR1#2002.01.01#2002.01.31 Historia rachunku o nazwie ROR1 klienta 1313 od dnia 2002.01.01 do 2002.01.31
O Oprocentowanie rachunku 1313#123456#O (jeśli klient ma jeden rachunek) Oprocentowanie rachunku klienta 1313
1313#123456#O#ROR1 Oprocentowanie rachunku o nazwie ROR1 klienta 1313

Data zawsze musi być w formacie rok (cztery cyfry), miesiąc (dwie cyfry), dzień (dwie cyfry), a wszystko przedzielone separatorem, np.: 2010-11-12 lub 2010/11/12 lub 2010.11.12

Komenda   Opis  SMS do Banku Odpowiedź z Banku
 H  Zmiana hasła  1313#123456#H#B98765  Zmiana hasła klienta 1313 z 123456 na noweB98765
 R  Wykaz rachunków  1313#123456#  Wykaz rachunków klienta 1313 Dekret + saldo
 R  Wykaz rachunków  1313#123456#R  Wykaz rachunków klienta 1313 Dekret + saldo
 R  Wykaz rachunków  1313#123456#R#ROR  Wykaz rachunków klienta 1313, których nazwa zaczyna się ROR Dekret + saldo
W Wyciąg z konta 1313#123456#W (jeśli klient ma jeden rachunek) Historia rachunku klienta 1313 ? domyślnie 5 ostatnich operacji