Kredyt płynnościowy 2%

dla rolników z dopłatami ARMiR

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Masz gospodarstwo rolne i potrzebujesz dodatkowych środków na rozwój?

Poznaj specjalną ofertę stworzoną z myślą o Rolnikach!


W ramach naszej oferty kredytowej, rolnicy mogą ubiegać się o kredyty w zależności od wielkości swojego gospodarstwa.

 

  • 100 000 zł – dla gospodarstw rolnych o powierzchni do 50 ha,
  • 200 000 zł – dla gospodarstw rolnych o powierzchni  powyżej 50 ha do 100 ha,
  • 400 000 zł – dla gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 100 ha.

 

Okres otrzymywania pomocy finansowej, a jednocześnie okres kredytowania, ustalony przez bank, wynosi 60 miesięcy

 

Wnioskowanie o kredyt preferencyjny jest prostym i przejrzystym procesem.

Warunki i korzyści

Oprocentowanie 2%

Niska prowizja 0,5%

Prosta procedura

Dopłata ARMiR

Informacje dodatkowe

Jaka jest podstawa prawna udzielania kredytów preferencyjnych?

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2023 r., z dnia 16 maja 2023 r. oraz z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR
  • „Zasady udzielania kredytów preferencyjnych”, Dział XI – „Zasady udzielania kredytów na utrzymanie płynności finansowej przez producentów rolnych (linia UP)”, zatwierdzone Zarządzeniem Prezesa ARiMR

Jaki cel/zadanie realizowane będzie przy pomocy nowej linii kredytowej?

  • Agencja udziela pomocy finansowej w postaci dopłat do oprocentowania kredytu producentowi rolnemu, który ubiega się w Banku o kredyt w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę (dostępne kody nakładów wg ARiMR – 138 oraz 167).

Jakie jest oprocentowanie kredytu preferencyjnego?

Oprocentowanie kredytu bankowego jest zmienne i wynosi stawka bazowa WIBOR 3M powiększona o nie więcej niż 3 punkty procentowe – należne Bankowi oprocentowanie jest płacone przez:

  • Kredytobiorcę – w wysokości 2%
  • Agencję – w pozostałej części

Kto i na jakich warunkach może ubiegać się o kredyt?

  • Producenci rolni zagrożeni utratą płynności finansowej będą się mogli starać o wsparcie w postaci dopłat do oprocentowania kredytów udzielonych do 31 grudnia 2023 r.

Jakie są warunki szczególne ubiegania się o kredyt?

Do wniosku o udzielenie kredytu bankowego producent rolny dołącza oświadczenie o zagrożeniu utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Jeśli masz pytania dotyczące kredytów preferencyjnych dla rolników lub chcesz uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami!