Karta kredytowa

dodatkowe środki dla Twojego gospodarstwa na bieżące płatności

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Opis oferty

Międzynarodowa karta kredytowa MasterCard Business to produkt przeznaczony dla KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH posiadających zdolność kredytową, za pomocą którego możesz dokonywać w kraju i za granicą transakcji bezgotówkowych w punktach handlowych i usługowych akceptujących karty oraz wypłat gotówki w kasach banków i bankomatach. Posiadacz/użytkownik karty ma możliwość wykorzystania kredytu w dowolnym momencie, płacąc za zakupy lub wypłacając gotówkę do wysokości przyznanego limitu kredytowego.

Warunki i korzyści

atrakcyjne oprocentowanie

nieograniczony dostęp do środków w ramach limitu

okres bezodsetkowy do 52 dni

bezpieczeństwo transakcji internetowych - 3D-Secure

Informacje dodatkowe

Okres ważności karty

 • karta jest ważna przez 4 lata, do ostatniego dnia miesiąca określonego na awersie karty
 • karta wznawiana jest automatycznie na kolejne 4 lata, o ile Klient nie złoży rezygnacji z karty lub Bank nie podejmie decyzji o niewznawianiu kart

Limit na karcie

 • maksymalna wysokość limitu wynosi 20.000 zł (nie więcej niż 3-krotność dochodów miesięcznych Wnioskodawcy),
 • standardowe limity dzienne do karty:
  • wypłat gotówki: 2.000 zł,
  • transakcji bezgotówkowych: do wysokości niewykorzystanego limitu,

przy czym Klient może złożyć w Banku wniosek o przyznanie indywidualnych limitów dziennych do karty

Okres rozliczeniowy i termin ważności karty

 • okres rozliczeniowy dla karty trwa 30/31 dni, w ciągu którego Klient dokonuje transakcji gotówkowych i bezgotówkowych,
 • termin spłaty zadłużenia wynosi 22 dni od momentu wygenerowania zestawienia transakcji (wyciągu),
 • Klient sam ustala dzień, w którym kończy się cykl rozliczeniowy (data generowania zestawienia transakcji): 1, 7, 14 lub 21 dzień miesiąca,
 • spłata zadłużenia karty musi nastąpić najpóźniej w dniu wskazanym w zestawieniu transakcji (wpływ środków do Banku),
 • posiadacz karty zobowiązany jest do dokonywania każdego miesiąca spłaty minimalnej kwoty do zapłaty – 5% wartości transakcji w danym miesiącu, nie mniej niż 50 zł,
 • rezygnacja ze wznowienia karty możliwa jest co najmniej 45 dni przed upływem terminu ważności karty

Oprocentowanie i opłaty

 • opłaty i prowizje pobierane przez Bank za korzystanie z międzynarodowej karty kredytowej MasterCard Business określa obowiązująca w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni Taryfa opłat i prowizji
 • wysokość oprocentowania karty kredytowej jest zmienne i wynosi 10,00% w stosunku rocznym

Zastrzeganie kart płatniczych

W przypadku utraty karty, jej Posiadacz/Użytkownik powinien niezwłocznie telefonicznie zastrzec kartę podając numer karty. Zastrzeżenia karty można dokonać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu pod numerami telefonu:

 • w kraju – tel. 22 515 31 50
 • zagranicy – tel. (+48) 22 515 31 50
 • w banku wydającym kartę
 • w Krajowym Systemie Zastrzegania Kart ZBP – (+48) 828 828 828

3D-SECURE

3D – Secure jest dodatkowym zabezpieczeniem transakcji w Internecie. Umożliwia dokonywanie przez Internet płatności o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa. W serwisach internetowych, które wdrożyły taką usługę, każda transakcja potwierdzana jest dodatkowym hasłem, które Klient nadaje przy rejestracji karty w usłudze.

Bezpieczeństwo

 1. nie ujawniaj nikomu swojego numeru PIN,
 2. nie zapisuj numeru PIN na karcie oraz nie przechowuj numeru PIN wraz z kartą,
 3. przysłaniaj ręką klawiaturę bankomatu lub terminala podczas wprowadzania numeru PIN,
 4. chroń numer karty i wartość CVV2/CVC2,
 5. wykonuj transakcje internetowe tylko z zaufanych komputerów.

Tak zróżnicowana i bogata oferta kart płatniczych w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni umożliwia wybór instrumentu płatniczego, który będzie optymalnie odpowiadał potrzebom Twojego gospodarstwa.