Agro Konto

dopasowane rozwiązania finansowej obsługi dla gospodarstw rolnych

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Zobacz warunki promocji, które przygotowaliśmy do Ciebie!

Jeżeli do końca czerwca 2022 r.

 • założysz Agro Konto w PBS we Wrześni i uruchomisz bankowość internetową
 • z otwarciem konta złożysz wniosek o kartę debetową do rachunku

to otrzymasz od nas następujące korzyści

 • opłata za prowadzenie rachunku bieżącego wyniesie 0 zł przez okres aż 24 m-cy od dnia otwarcia rachunku,
 • opłata za wydanie karty dla posiadacza rachunku, współposiadacza rachunku lub osoby wskazanej wyniesie 0 zł

Dodatkowo w okresie 6 m-cy od dnia założenia rachunku bieżącego zyskujesz możliwość ubiegania się o udzielenie dowolnego kredytu obrotowego (w tym w rachunku bieżącym) oraz kredytu inwestycyjnego (decyduje data złożenia Wniosku o kredyt) z obniżoną o 50% prowizją przygotowawczą za jego udzielenie.

 

Rachunek bieżący w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą (gospodarstwo rolne). Służy do gromadzenia środków pieniężnych i prowadzenia rozliczeń związanych z działalnością:

 • swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych,
 • łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów oraz międzynarodowe karty płatnicze,
 • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach terminowych,
 • możliwość ustanowienia pełnomocnika do rachunku,
 • możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym Agro,
 • usługa zleceń stałych, w celu cyklicznego regulowania płatności,
 • dostęp do rachunku poprzez elektroniczne kanały dostępu,
 • możliwość uzyskania informacji o stanie środków oraz dokonanych operacjach bankowych przez telefon,
 • możliwość doładowania telefonu za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
 • prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi za pomocą systemu SWIFT.

 

Dla posiadaczy rachunku bieżącego (rolniczego) w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni posiadamy w ofercie szeroki wachlarz produktów kredytowych dla gospodarstw rolnych, które poszukują dodatkowego kapitału na bieżące regulowanie zobowiązań (utrzymanie płynności) oraz ich rozwój .

Warunki i korzyści

stała i niska miesięczna opłata bez warunków dodatkowych

pakiet dodatkowych korzyści do rachunku

możliwość skozystania z linii kredytowej w rachunku bieżącym Agro

funkcjonalna i darmowa bankowość internetowa do konta

Informacje dodatkowe

Rachunek VAT

Rachunek VAT jest automatycznie otwierany przez Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni do każdego rachunku rozliczeniowego, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą wykonywać oraz odbierać płatności w mechanizmie podzielonej płatności:

 • rachunek VAT nie jest oprocentowany, a jego prowadzenie jest bezpłatne,
 • rachunek VAT prowadzony jest wyłącznie w PLN,
 • otwarcie rachunku następuje automatycznie po założeniu rachunku bieżącego (w tm rolniczego),
 • przelewy z rachunku VAT mogą być realizowane wyłącznie za pośrednictwem rachunku bieżącego,
 • do rachunku VAT nie są udostępniane instrumenty płatnicze w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych (np. karty debetowe).

Przelewy krajowe natychmiastowe

korzystając z rachunku bieżącego w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni istnieje możliwość realizacji płatności w ramach następujących systemów rozliczeń natychmiastowych:

 • Express Elixir,
 • Sorbnet,
 • Blue Cash

Prowadzenie gospodarstwa rolnego z rachunkiem bieżącym w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni łatwiejsze niż kiedykolwiek.