Kredyt obrotowy Agro Plon

korzystny kredyt na zakup środków do produkcji rolnej w przeliczenia na 1 ha

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Opis oferty

Kredyt obrotowy Agro Plon przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb Twojego gospodarstwa rolnego:

 • zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz,
 • zakup kwalifikowanego materiału siewnego oraz szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień,
 • zakup zwierząt hodowlanych z wyłączeniem zakupu na eksport,
 • zakup pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych,
 • zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji.

 

Dodatkowe atuty kredytu obrotowego Agro Plon:

 1. spłata kredytu dostosowana do indywidualnych potrzeb Kredytobiorcy (raty kapitałowe miesięczne, kwartalne, półroczne lub spłata jednorazowa),
 2. możliwość zlecenia automatycznej spłaty kredytu z rachunku bieżącego w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni (bez dodatkowych opłat).

 

Jak uzyskać kredyt obrotowy Agro Plon w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni?

 

krok 1 Przyjdź do dowolnego Oddziału Banku.

 

krok 2 Z pomocą naszego Doradcy wypełnij Wniosek o kredyt oraz ustal zakres wymaganych dokumentów.

 

krok 3 Przedłóż zebrane dokumenty w Oddziale Banku oraz umów się z Doradcą na podpisanie Umowy.

 

krok 4 Po podpisaniu Umowy o kredyt masz do dyspozycji dodatkowe środki na bieżący rozwój Twojego gospodarstwa rolnego.

Warunki i korzyści

atrakcyjne oprocentowanie i niska prowizja

kwota kredytu uzależniona od wielkości gospodarstwa rolnego

okres kredytowania do 12 m-cy

szybka decyzja kredytowa, elastyczne warunki finansowania

Informacje dodatkowe

kwota kredytu obrotowego Agro Plon

maksymalna kwota kredytu obrotowego Agro Plon wynosi 500.000,00 zł, a jednocześnie nie może przekraczać równowartości 1.500,00 zł na 1 ha posiadanych (własnych oraz dzierżawionych) użytków rolnych (ograniczenie dotyczy wszystkich kredytów udzielonych klientowi w ramach produktu) wyznaczana w oparciu o:

 • efektywność działalności gospodarczej,
 • wysokość i częstotliwość obrotów,
 • poziom zdolności kredytowej,
 • rodzaj bieżących potrzeb kredytowych,
 • rodzaj i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu

okres kredytowania i karencji

 • maksymalny okres kredytowania wynosi 12 m-cy,
 • okres kredytowania dostosowany do specyfiki prowadzonej działalności rolniczej,
 • karencja w spłacie kapitału nawet do 12 m-cy

udział własny i rozliczenie kredytu

 • brak konieczności angażowania przez Kredytobiorcę środków własnych,
 • występuje konieczność rozliczenia celowości wykorzystania kredytu na poziomie 50% kwoty kredytu zgodnie z przeznaczeniem w okresie 2 miesięcy od dnia pobrania środków pochodzących z kredytu, fakturami VAT lub innymi dowodami kupna-sprzedaży, wystawionymi nie wcześniej niż w okresie 2 miesięcy przed dniem zawarcia umowy o kredyt

oprocentowanie kredytu, opłaty i prowizje

 • brak prowizji wstępnej,
 • brak prowizji za gotowość kredytową,
 • brak opłat za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu,
 • prowizja przygotowawcza uzależniona od kwoty kredytu i długości okresu kredytowania,
 • STAŁE oprocentowanie kredytu ustalane decyzją Zarządu Banku

proste zasady, przejrzyste procedury – bez żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów udzielenia kredytu

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.