Kredyt obrotowy Agro Gotówka

szybka gotówka na bieżące wydatki gospodarstwa rolnego

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Opis oferty

Kredyt obrotowy Agro Gotówka przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb Twojego gospodarstwa rolnego:

 • nakładów związanych z prowadzoną działalnością rolniczą (np. zakup warchlaków, pasz, zbóż, zakup nawozów, środków ochrony roślin, itp.),
 • doraźnych, sezonowych potrzeb spowodowanych specyfikacją produkcji  lub świadczonych usług,
 • dopełnienie środków obrotowych w celu utrzymania płynności finansowej gospodarstwa rolnego.

 

Dodatkowe atuty kredytu obrotowego Agro Gotówka:

 1. spłata kredytu dostosowana do indywidualnych potrzeb Kredytobiorcy (raty kapitałowe miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne lub inne),
 2. możliwość zlecenia automatycznej spłaty kredytu z rachunku bieżącego w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni (bez dodatkowych opłat).

 

Jak uzyskać kredyt obrotowy Agro Gotówka w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni?

 

krok 1 Przyjdź do dowolnego Oddziału Banku.

 

krok 2 Z pomocą naszego Doradcy wypełnij Wniosek o kredyt oraz ustal zakres wymaganych dokumentów.

 

krok 3 Przedłóż zebrane dokumenty w Oddziale Banku oraz umów się z Doradcą na podpisanie Umowy.

 

krok 4 Po podpisaniu Umowy o kredyt masz do dyspozycji dodatkowe środki na bieżący rozwój Twojego gospodarstwa rolnego.

Warunki i korzyści

atrakcyjne oprocentowanie i niska prowizja

brak konieczności rozliczenia celowości wykorzystania kredytu

dogodny okres kredytowania - nawet do 3 lat

szybka decyzja kredytowa, elastyczne warunki finansowania

Informacje dodatkowe

kwota kredytu obrotowego Agro Gotówka

maksymalna kwota kredytu obrotowego Agro Gotówka wynosi 300.000,00 zł (w uzasadnionych przypadkach uzależnionych od zapotrzebowania na kapitał obrotowy może być wyższa), wyznaczana w oparciu o:

 • efektywność działalności rolniczej,
 • wysokość i częstotliwość obrotów,
 • poziom zdolności kredytowej,
 • rodzaj i wysokość bieżących potrzeb kredytowych,
 • rodzaj i wartość proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu

Klient może otrzymać (decyduje data podpisania umowy o kredyt) tylko jeden produkt kredytowy w postaci kredytu obrotowego Agro Gotówka w ciągu roku kalendarzowego

okres kredytowania i karencji

 • maksymalny okres kredytowania wynosi 36 m-cy,
 • okres kredytowania dostosowany do specyfiki prowadzonej działalności rolniczej,
 • karencja w spłacie kapitału nawet do 12 m-cy

udział własny i rozliczenie kredytu

 • brak konieczności angażowania przez Kredytobiorcę środków własnych,
 • brak konieczności rozliczenia celowości wykorzystania kredytu (chyba, że warunek taki wynikać będzie z podjętej przez Bank decyzji kredytowej)

oprocentowanie kredytu, opłaty i prowizje

 • brak prowizji wstępnej,
 • brak prowizji za gotowość kredytową,
 • brak opłat za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu,
 • prowizja przygotowawcza uzależniona od kwoty kredytu i długości okresu kredytowania,
 • oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stawkę bazową WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę Bankuktóra jest wynikiem przeprowadzonej przez Bank oceny zdolności kredytowej oraz sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu

stawka bazowa WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna 5 ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

proste zasady, przejrzyste procedury – bez żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów udzielenia kredytu

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.