Kredyt hipoteczny Agro Kredyt

kredyt obrotowy i inwestycyjny w jednym - elastyczne rozwiązanie dla gospodarstwa rolnego

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Opis oferty

Kredyt hipoteczny Agro Kredyt w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni przeznaczony jest na finansowanie zróżnicowanych potrzeb Twojego gospodarstwa rolnego:

 • dowolny cel związany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,
 • refinansowanie regularnie obsługiwanego zadłużenia wynikającego z prowadzonej działalności rolniczej,
 • przedmiotem kredytu nie mogą być zapasy trudno zbywalne, nieściągalne należności oraz inne nieprawidłowe aktywa.

 

Dodatkowe atuty kredytu hipotecznego Agro Kredyt:

 1. spłata kredytu dostosowana do indywidualnych potrzeb Kredytobiorcy (raty kapitałowe miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne lub inne),
 2. możliwość zlecenia automatycznej spłaty kredytu z rachunku bieżącego w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni (bez dodatkowych opłat).

 

Jak uzyskać kredyt hipoteczny Agro Kredyt w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni?

 

 1. krok 1 Przyjdź do dowolnego Oddziału Banku.

 

 1. krok 2 Z pomocą naszego Doradcy wypełnij Wniosek o kredyt oraz ustal zakres wymaganych dokumentów. 

  krok 3 Przedłóż zebrane dokumenty w Oddziale Banku oraz umów się z Doradcą na podpisanie Umowy.

   

  krok 4 Po podpisaniu Umowy o kredyt masz do dyspozycji dodatkowe środki na bieżący rozwój Twojego gospodarstwa rolnego.

Warunki i korzyści

atrakcyjne oprocentowanie i niska prowizja

brak koniecznosci rozliczenia celowości wykorzystania kredytu

długi okres kredytowania - nawet do 10 lat

szybka decyzja kredytowa, elastyczne warunki finansowania

Informacje dodatkowe

kwota kredytu hipotecznego Agro Kredyt

maksymalna kwota kredytu obrotowego Agro Gotówka wynosi 500.000,00 zł (w uzasadnionych przypadkach może być wyższa), wyznaczana w oparciu o:

 • efektywność działalności rolniczej,
 • wysokość i częstotliwość obrotów,
 • poziom zdolności kredytowej,
 • rodzaj i wysokość potrzeb kredytowych,
 • rodzaj i wartość proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu;

wskaźnik LtV na poziomie nieprzekraczającym 70%,

wycena wartości nieruchomości wykonana przez rzeczoznawcę majątkowego lub na podstawie średnich cen gruntów rolnych w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw ogłaszanych przez GUS (jeśli zabezpieczeniem spłaty kredytu są grunty rolne)

okres kredytowania i karencji

 • maksymalny okres kredytowania wynosi 10 lat,
 • okres kredytowania dostosowany do specyfiki prowadzonej działalności rolniczej,
 • karencja w spłacie kapitału nawet do 6 m-cy

udział własny i rozliczenie kredytu

 • brak konieczności angażowania przez Kredytobiorcę środków własnych,
 • brak konieczności rozliczenia celowości wykorzystania kredytu (chyba, że warunek taki wynikać będzie z podjętej przez Bank decyzji kredytowej)

oprocentowanie kredytu, opłaty i prowizje

 • brak prowizji wstępnej,
 • brak prowizji za gotowość kredytową,
 • brak opłat za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu,
 • prowizja przygotowawcza uzależniona od kwoty kredytu i długości okresu kredytowania,
 • oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stawkę bazową WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę Bankuktóra jest wynikiem przeprowadzonej przez Bank oceny zdolności kredytowej oraz sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu

stawka bazowa WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna 5 ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

proste zasady, przejrzyste procedury – bez żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów udzielenia kredytu

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.