Finansowanie działalności

Kredyt płynnościowy 2%

dla rolników z dopłatami ARMiR

Zobacz więcej
Gwarancja spłaty kredytu z FGR

Kredyt obrotowy z gwarancją FGR, zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego

Zobacz więcej
Gwarancje bankowe

w celu poprawy płynności Twojego gospodarstwa rolnego oraz zabezpieczenia wierzytelności

Zobacz więcej
Leasing

alternatywne źródło finansowania inwestycji w majątek trwały Twojego gospodarstwa rolnego

Zobacz więcej