Finansowanie działalności

Gwarancja spłaty kredytu z FGR

zabezpieczenie spłaty kredytu z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu

Zobacz więcej
Gwarancje bankowe

w celu poprawy płynności Twojego gospodarstwa rolnego oraz zabezpieczenia wierzytelności

Zobacz więcej
Leasing

alternatywne źródło finansowania inwestycji w majątek trwały Twojego gospodarstwa rolnego

Zobacz więcej