Kredyt w rachunku bieżącym Agro

limit kredytowy poprawiający płynność Twojego gospodarstwa rolnego

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Opis oferty

Kredyt w rachunku bieżącym Agro przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzonym gospodarstwem rolnym, w postaci odnawialnej linii kredytowej zwiększającej dostępność środków pieniężnych:

 • bieżące zobowiązania gospodarstwa rolnego,
 • niespodziewane wydatki,
 • spłata kredytów w innym banku.

Wielokrotnie spłacaj kredyt w całości lub w części i ponownie uruchamiaj do wysokości ustalonego limitu; każda spłata uwalnia dostępny limit.

 

Jak uzyskać kredyt w rachunku bieżącym Agro w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni?

 

krok 1 Przyjdź do dowolnego Oddziału Banku.

 

krok 2 Z pomocą naszego Doradcy wypełnij Wniosek o kredyt oraz ustal zakres wymaganych dokumentów.

 

krok 3 Przedłóż zebrane dokumenty w Oddziale Banku oraz umów się z Doradcą na podpisanie Umowy.

 

krok 4 Po podpisaniu Umowy o kredyt masz do dyspozycji dodatkowe środki w formie odnawialnej linii kredytowej.

Warunki i korzyści

atrakcyjne oprocentowanie i niska prowizja

wygoda korzystania z dodatkowych środków w ramach limitu

możliwość odnowienia na kolejny okres bez konieczności spłaty

szybka decyzja kredytowa, elastyczne warunki finansowania

Informacje dodatkowe

kwota kredytu w rachunku bieżącym Agro

maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym Agro wynosi 1.400.000,00 zł (w uzasadnionych przypadkach uzależnionych od zapotrzebowania na kapitał obrotowy może być wyższa), wyznaczana w oparciu o:

 • wysokość i częstotliwość obrotów na rachunku,
 • poziom zdolności kredytowej,
 • rodzaj i wysokość bieżących potrzeb kredytowych,
 • rodzaj i wartość proponowanych zabezpieczeń,

wartość kredytu nie powinna przekraczać:

 • 70% wartości nieruchomości rolnej ustalonej na podstawie średnich cen gruntów rolnych w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw, ogłaszanych przez GUS w okresach kwartalnych

lub

 • trzykrotności średniomiesięcznych obrotów wynikających z prowadzonej działalności rolniczej, z 6 lub 12 ostatnich miesięcy na rachunku prowadzonym w Banku (lub innym banku)

okres kredytowania

 • maksymalny okres kredytowania wynosi 24 m-ce (z możliwością odnowienia na kolejne okresy bez konieczności spłaty zadłużenia)

oprocentowanie kredytu, opłaty i prowizje

 • brak prowizji wstępnej,
 • niska prowizja za gotowość kredytową,
 • rowizja przygotowawcza uzależniona od kwoty kredytu i długości okresu kredytowania,
 • oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stawkę bazową WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę Banku, która jest wynikiem przeprowadzonej przez Bank oceny zdolności kredytowej oraz sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu

stawka bazowa WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna 5 ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

proste zasady, przejrzyste procedury – bez żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów udzielenia kredytu

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.