Alert informacyjny

Pamiętaj! Kiedy ktoś prosi Cię o kod BLIK, zawsze działaj ostrożnie i potwierdź tożsamość osoby, zanim podasz jej jakiekolwiek informacje. Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą oszustwa, natychmiast zadzwoń na Infolinię SGB czynną 24/7: 800 88 88 88

Kredyt inwestycyjny Agro Inwestor

specjalna oferta finansująca zakup gruntów rolnych i budynków inwentarskich

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Opis oferty

Kredyt inwestycyjny Agro Inwestor przeznaczony jest na finansowanie potrzeb Twojego gospodarstwa rolnego związanych z nakładami prowadzącymi do wzrostu areału gospodarstwa rolnego:

 • zakup gruntów rolnych,
 • zakup budynków i budowli (budynki inwentarskie, magazynowe oraz inne służące do produkcji rolnej),
 • refinansowanie poniesionych w okresie do 6 m-cy przed złożeniem wniosku o udzielenie kredytu środków na nakłady, o których mowa powyżej,
 • możliwość uzyskania do 4.000 zł na 1 ha nabywanych gruntów z przeznaczeniem na zakup środków obrotowych do produkcji rolnej.

 

Dodatkowe atuty kredytu inwestycyjnego Agro Inwestor:

 1. spłata kredytu dostosowana do indywidualnych potrzeb Kredytobiorcy (raty kapitałowe miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne lub inne),
 2. możliwość zlecenia automatycznej spłaty kredytu z rachunku bieżącego w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni (bez dodatkowych opłat).

 

Jak uzyskać kredyt inwestycyjny Agro Inwestor w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni?

 

krok 1 Przyjdź do dowolnego Oddziału Banku.

 

krok 2 Z pomocą naszego Doradcy wypełnij Wniosek o kredyt oraz ustal zakres wymaganych dokumentów (uzależnione od charakteru inwestycji i przedmiotu prowadzonej działalności).

 

krok 3 Przedłóż zebrane dokumenty w Oddziale Banku oraz umów się z Doradcą na podpisanie Umowy.

 

krok 4 Po podpisaniu Umowy o kredyt inwestuj w ROZWÓJ swojego gospodarstwa rolnego.

Warunki i korzyści

atrakcyjne oprocentowanie i niska prowizja

długi okres kredytowania - nawet do 20 lat

wysoka kwota kredytu - nawet do 90% wartości inwestycji

szybka decyzja kredytowa, elastyczne warunki finansowania

Informacje dodatkowe

kwota kredytu inwestycyjnego Agro Inwestor

maksymalna kwota kredytu inwestycyjnego Agro wynosi 1.400.000,00 zł (w uzasadnionych przypadkach uzależnionych o skali i charakteru inwestycji może być wyższa), wyznaczana w oparciu o:

 • aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy,
 • ocenę zdolności kredytowej,
 • proponowane zabezpieczenie,
 • celowość/efektywność przedsięwzięcia,
 • poziom ryzyka kredytowego

okres kredytowania i karencji

 • maksymalny okres kredytowania wynosi 20 lat,
 • okres kredytowania dostosowany do specyfiki przedmiotu kredytowania (zakup maszyn i urządzeń, zakup gruntów rolnych, budowa budynków inwentarskich  lub magazynowych),
 • karencja w spłacie kapitału uzależniona od specyfiki przedmiotu kredytowania – nawet do 18 m-cy (ustalana jest na czas niezbędny do uruchomienia produkcji na nabywanych gruntach)

udział własny Kredytobiorcy

min. 10% wartości finansowanego majątku trwałego,

jeżeli nie jest to sprzeczne z zapisami Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego

rozliczenie kredytu

rozliczenie kredytu inwestycyjnego Agro Inwestor następuje na podstawie Aktu Notarialnego kupna-sprzedaży nieruchomości zgodnie z celem kredytowania

oprocentowanie kredytu, opłaty i prowizje

 • brak prowizji wstępnej,
 • brak prowizji za gotowość kredytową,
 • brak opłat za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu,
 • prowizja przygotowawcza uzależniona od kwoty kredytu i długości okresu kredytowania,
 • oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stawkę bazową WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę Banku, która jest wynikiem przeprowadzonej przez Bank oceny zdolności kredytowej gospodarstwa rolnego oraz inwestycji, a także sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu

stawka bazowa WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna 5 ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

proste zasady, przejrzyste procedury – bez żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów udzielenia kredytu

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.