Kredyt unijny SGB Agro

na finansowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków unijnych

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Opis oferty

Kredyt unijny SGB Agro przeznaczony jest na finansowanie potrzeb Twojego gospodarstwa rolnego związanych z inwestycjami w majątek trwały, które objęte są dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej (PROW 2014-20):

 • realizacja przedsięwzięć z udziałem dotacji z zagranicznych funduszy pomocowych,
 • pomostowe finansowanie części podlegającej dotacji,
 • uzupełnienie środków własnych beneficjenta, w tym podatku VAT.

 

Dodatkowe atuty kredytu unijnego SGB Agro:

 1. spłata kredytu dostosowana do indywidualnych potrzeb Kredytobiorcy (raty kapitałowe miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne lub inne),
 2. możliwość zlecenia automatycznej spłaty kredytu z rachunku bieżącego w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni (bez dodatkowych opłat).

 

Jak uzyskać kredyt unijny SGB Agro w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni?

 

krok 1 Przyjdź do dowolnego Oddziału Banku.

 

krok 2 Z pomocą naszego Doradcy wypełnij Wniosek o kredyt oraz ustal zakres wymaganych dokumentów (uzależnione od charakteru inwestycji i przedmiotu prowadzonej działalności).

 

krok 3 Przedłóż zebrane dokumenty w Oddziale Banku oraz umów się z Doradcą na podpisanie Umowy.

 

krok 4 Po podpisaniu Umowy o kredyt inwestuj w ROZWÓJ swojego gospodarstwa rolnego.

Warunki i korzyści

atrakcyjne oprocentowanie i niska prowizja

długi okres kredytowania - nawet do 10 lat

finansowanie do 100% wartości brutto inwestycji

szybka decyzja kredytowa, elastyczne warunki finansowania

Informacje dodatkowe

kwota kredytu unijnego SGB Agro

maksymalna kwota kredytu inwestycyjnego Agro wynosi 1.400.000,00 zł (w uzasadnionych przypadkach uzależnionych o skali i charakteru inwestycji może być wyższa), wyznaczana w oparciu o:

 • aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy,
 • ocenę zdolności kredytowej,
 • proponowane zabezpieczenie,
 • celowość/efektywność przedsięwzięcia,
 • poziom ryzyka kredytowego

okres kredytowania i karencji

 • maksymalny okres kredytowania wynosi 10 lat,
 • okres kredytowania dostosowany do specyfiki przedmiotu kredytowania (zakup maszyn i urządzeń, budowa budynków inwentarskich  lub magazynowych),
 • karencja w spłacie kapitału uzależniona od specyfiki przedmiotu kredytowania – nawet do 18 m-cy (ustalana jest na czas niezbędny do zakończenia inwestycji i/lub otrzymania dotacji)

udział własny Kredytobiorcy

 • kredytem unijnym SGB Agro można sfinansować do 100% wartości inwestycji brutto,
 • udział własny Kredytobiorcy w realizowanej inwestycji ograniczony do minimum, nawet 0%,
 • możliwość sfinansowania podatku VAT nawet przez gospodarstwa rolne będące płatnikiem podatku VAT

rozliczenie kredytu

rozliczenie kredytu następuje zgodnie z wymogami danego programu unijnego, w ramach którego Kredytobiorca ubiega się o dofinansowanie (PROW 2014-20) – fakturami VAT/rachunkami zgodnymi z celem kredytowania

oprocentowanie kredytu, opłaty i prowizje

 • brak prowizji wstępnej,
 • brak prowizji za gotowość kredytową,
 • brak opłat za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu,
 • prowizja przygotowawcza uzależniona od kwoty kredytu i długości okresu kredytowania,
 • oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stawkę bazową WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę Banku, która jest wynikiem przeprowadzonej przez Bank oceny zdolności kredytowej gospodarstwa rolnego oraz inwestycji, a także sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu

stawka bazowa WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna 5 ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

proste zasady, przejrzyste procedury – bez żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów udzielenia kredytu

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.