Kredyt obrotowy
Na Start

dodatkowe środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Opis oferty

Kredyt obrotowy Na Start przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z PODEJMOWANĄ działalnością gospodarczą:

 • bieżących nakładów związanych z utworzeniem przedsiębiorstwa,
 • nakładów rzeczowych przeznaczonych na „rozruch” firmy,
 • dopełnienie środków obrotowych w celu utrzymania płynności finansowej firmy w pierwszych miesiącach funkcjonowania.

 

Jak uzyskać kredyt obrotowy Na Start w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni?

 

krok 1 Przyjdź do dowolnego Oddziału Banku.

 

krok 2 Z pomocą naszego Doradcy wypełnij Wniosek o kredyt oraz ustal zakres wymaganych dokumentów (uzależnione od formy prawnej prowadzonej działalności).

 

krok 3 Przedłóż zebrane dokumenty w Oddziale Banku oraz umów się z Doradcą na podpisanie Umowy.

 

krok 4 Po podpisaniu Umowy o kredyt masz do dyspozycji dodatkowe środki na uruchomienie nowej działalności.

Warunki i korzyści

atrakcyjne oprocentowanie i prowizja

środki na start - nawet od pierwszego dnia prowadzenia działalności

długi okres kredytowania - nawet do 3 lat

szybka decyzja kredytowa, elastyczne warunki finansowania

Informacje dodatkowe

kwota kredytu obrotowego Na Start

maksymalna kwota kredytu obrotowego Na Start wynosi 50.000,00 zł, wyznaczana w oparciu o:

 • efektywność podejmowanej działalności gospodarczej,
 • poziom prognozowanej zdolności kredytowej,
 • rodzaj i wysokość potrzeb kredytowych na „rozruch” przedsiębiorstwa,
 • rodzaj i wartość proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu

okres kredytowania i karencji

 • maksymalny okres kredytowania wynosi 36 m-cy,
 • okres kredytowania dostosowany do specyfiki podejmowanej działalności gospodarczej,
 • karencja w spłacie kapitału nawet do 6 m-cy

udział własny i rozliczenie kredytu

 • brak konieczności angażowania przez Kredytobiorcę środków własnych,
 • występuje konieczność rozliczenia celowości wykorzystania co najmniej 50% kredytu w terminie 2 m-cy od dnia wypłaty (fakturami VAT/rachunkami zgodnymi z celem kredytowania)

oprocentowanie, opłaty i prowizje

 • brak prowizji wstępnej,
 • brak prowizji za gotowość kredytową,
 • brak opłat za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu,
 • prowizja przygotowawcza uzależniona od kwoty kredytu i długości okresu kredytowania,
 • oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stawkę bazową WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę Banku, która jest wynikiem przeprowadzonej przez Bank oceny zdolności kredytowej oraz sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu

stawka bazowa WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna 5 ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

proste zasady, przejrzyste procedury – bez żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów udzielenia kredytu

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.