Alert informacyjny

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni informuje, że w dniu 29 listopada 2020 r. usługa Express Elixir (płatności natychmiastowe) w godzinach od 01:00 do 02:00 będzie niedostępna dla Klientów w zakresie nadawania i odbierania zleceń. Przepraszamy za utrudnienia.

Kredyt obrotowy
Na Start

dodatkowe środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Opis oferty

Kredyt obrotowy Na Start przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z PODEJMOWANĄ działalnością gospodarczą:

 • bieżących nakładów związanych z utworzeniem przedsiębiorstwa,
 • nakładów rzeczowych przeznaczonych na „rozruch” firmy,
 • dopełnienie środków obrotowych w celu utrzymania płynności finansowej firmy w pierwszych miesiącach funkcjonowania.

 

Jak uzyskać kredyt obrotowy Na Start w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni?

 

krok 1 Przyjdź do dowolnego Oddziału Banku.

 

krok 2 Z pomocą naszego Doradcy wypełnij Wniosek o kredyt oraz ustal zakres wymaganych dokumentów (uzależnione od formy prawnej prowadzonej działalności).

 

krok 3 Przedłóż zebrane dokumenty w Oddziale Banku oraz umów się z Doradcą na podpisanie Umowy.

 

krok 4 Po podpisaniu Umowy o kredyt masz do dyspozycji dodatkowe środki na uruchomienie nowej działalności.

Warunki i korzyści

atrakcyjne oprocentowanie i prowizja

środki na start - nawet od pierwszego dnia prowadzenia działalności

długi okres kredytowania - nawet do 3 lat

szybka decyzja kredytowa, elastyczne warunki finansowania

Informacje dodatkowe

kwota kredytu obrotowego Na Start

maksymalna kwota kredytu obrotowego Na Start wynosi 50.000,00 zł, wyznaczana w oparciu o:

 • efektywność podejmowanej działalności gospodarczej,
 • poziom prognozowanej zdolności kredytowej,
 • rodzaj i wysokość potrzeb kredytowych na „rozruch” przedsiębiorstwa,
 • rodzaj i wartość proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu

okres kredytowania i karencji

 • maksymalny okres kredytowania wynosi 36 m-cy,
 • okres kredytowania dostosowany do specyfiki podejmowanej działalności gospodarczej,
 • karencja w spłacie kapitału nawet do 6 m-cy

udział własny i rozliczenie kredytu

 • brak konieczności angażowania przez Kredytobiorcę środków własnych,
 • występuje konieczność rozliczenia celowości wykorzystania co najmniej 50% kredytu w terminie 2 m-cy od dnia wypłaty (fakturami VAT/rachunkami zgodnymi z celem kredytowania)

oprocentowanie, opłaty i prowizje

 • brak prowizji wstępnej,
 • brak prowizji za gotowość kredytową,
 • brak opłat za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu,
 • prowizja przygotowawcza uzależniona od kwoty kredytu i długości okresu kredytowania,
 • oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stawkę bazową WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę Banku, która jest wynikiem przeprowadzonej przez Bank oceny zdolności kredytowej oraz sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu

stawka bazowa WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna 5 ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

proste zasady, przejrzyste procedury – bez żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów udzielenia kredytu

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.