BAKCYL

Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Informacje

Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL to strategiczne, długofalowe partnerstwo firm i instytucji sektora bankowego w Polsce na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy młodego pokolenia z zakresu praktycznych finansów, do którego w 2017 r. przystąpił również Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni.

 

Projekt jest częścią jednego z największych niekomercyjnych programów edukacyjnych sektora finansowego w skali Europy „Bankowcy dla Edukacji”. Projekt BAKCYL:

  • to stały proces przekazywania młodzieży, przez pracowników bankowych, praktycznej wiedzy finansowej i umiejętności wykorzystywania usług finansowych,
  • tak aby ułatwić im świadomy i pomyślny start w dorosłe życie w nowoczesnym społeczeństwie.

 

W ujęciu długofalowym, projekt BAKCYL:

  • umożliwia szkołom wzbogacenie programu nauczania poprzez zestaw ciekawych, interaktywnych lekcji z zakresu praktycznej edukacji finansowej, dostosowanych do potrzeb programowych i oczekiwań uczniów,
  • wzbogaca praktyczną wiedzę finansową uczniów jako niezbędny element pomyślnego funkcjonowania młodych obywateli w nowoczesnym, opartym na wiedzy społeczeństwie; będzie kształtować postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży,
  • wprowadza uczniów w świat codziennych finansów, tak aby potrafili wykorzystać dla siebie odpowiednie usługi finansowe na starcie w dorosłość oraz zabezpieczyć swoje potrzeby na przyszłość,
  • wykorzystuje doświadczenie i potrzebę dzielenia się wiedzą pracowników bankowych w służbie rozwojowi młodego pokolenia oraz dobra wspólnego.

 

Warszawski Instytutu Bankowości zajmuje się stroną organizacyjną przedsięwzięcia, w  tym umówieniem, przygotowaniem i realizacją lekcji BAKCYLA w szkołach.
WAŻNE! Szkoła nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie BAKCYL.

 

Więcej informacji na stronie: www.bakcyl.wib.org.pl

 

Formularz zgłoszeniowy: www.bakcyl.wib.org.pl

Warunki i korzyści

Twoje pieniądze

Od oszczędzania do inwestowania

Pożyczaj z głową

Finanse na całe życie

Informacje dodatkowe

Lekcja Twoje pieniądze - główne zagadnienia:

1. Co to jest pieniądz?

a. Zarys historii pieniądza: od wymiany towarów do pieniądza elektronicznego.

b. Obrót pieniądza dzisiaj (formy płatności).

2. Przychody i wydatki w codziennym życiu:

a. dochody, czyli skąd mamy pieniądze,

b. wydatki: stałe, zmienne i opcjonalne.

3. Oszczędzanie, planowanie wydatków:

a. budżet – ważne narzędzie w zarządzaniu finansami.

4. Zabezpieczenie na „czarną godzinę” – fundusz bezpieczeństwa.

Lekcja Od oszczędzania do inwestowania - główne zagadnienia:

Główne zagadnienia :

1. Oszczędzanie:

    a. bezpieczeństwo moich oszczędności a inflacja,

    b. osobiste konto bankowe,

    c. bezpieczeństwo płatności w internecie i płatności mobilnych,

    d. bezpieczne posługiwanie się kartami płatniczymi,

    e. lokaty i kapitalizacja odsetek.

2. Inwestowanie:

    a. zysk i ryzyko,

    b. akcje na giełdzie,

    c. dywersyfikacja – podstawowa zasada inwestowania.

3. Oszuści i piramidy finansowe.

Lekcja Rynek finansów - zaufanie w biznesie - główne zagadnienia

1. Rola banku w gospodarce

a. Bank jako instytucja zaufania publicznego
b. Jak funkcjonuje bank

2. Bank centralny
3. Bankowość polska – zarys historyczny
4. Nadzór nad rynkiem finansowym

a. Rola Komitetu Stabilności Finansowej i instytucji go tworzących

5. Instytucje rynku finansowego
6. Zaufanie a ryzyko inwestycyjne

Lekcja Mądre inwestowanie - główne zagadnienia:

1. Relacja ryzyko/dochód
2. Reinwestycja i dywersyfikacja jako podstawowe zasady mądrego inwestowania
3. Różne produkty finansowe i wiążące się z nimi ryzyko

a. lokaty (obliczanie oprocentowania na lokacie)
b. obligacje
c. akcje
d. jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

4. Inwestowanie na giełdzie

Lekcja Moje finanse - myślę przedsiębiorczo - główne zagadnienia:

1. Ile kosztuje życie?
2. Warto oszczędzać
3. Budżet, oszczędzanie jako stały element budżetu
4. Kiedy warto pożyczać pieniądze?
5. Wybór kredytu/pożyczki
6. Co robić, jeśli pojawią się problemy?