Przechwytywanie

Polityka Prywatności Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni

I.Postanowienia ogólne

 1. Terminy: Regulamin, Serwis, Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni, Użytkownik.
 2. Polityka Prywatności zawiera w szczególności następujące informacje:
 • jakie dane Użytkowników są przetwarzane w związku z korzystaniem z Serwisu i jakie są zasady przetwarzania tych danych,
 • kto i na jakich zasadach może przetwarzać dane Użytkowników,
 • jakie prawa przysługują Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni,
 • jakie środki ochrony prywatności Użytkowników są stosowane przez serwis,
 • w jakich celach w ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookies.

II.Gromadzenie i przetwarzanie danych Użytkowników

 1. Podanie danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu jest dobrowolne.
 2. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu „Bankowość elektroniczna on-line” konieczne jest założenie konta Użytkownika.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników jest Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni.
 4. Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni nie przetwarza innych danych o Użytkownikach, niż dane podane przy zakładaniu Konta Użytkownika lub przy dokonywaniu przez Użytkownika zmian danych zgromadzonych w ramach Konta Użytkownika przy logowaniu do „Bankowości elektronicznej on-line”.
 5. Podstawą przetwarzania danych Użytkowników przez Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni jest zgoda wyrażona przez Użytkownika przy zakładaniu Konta Użytkownika oraz przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz ustawy Prawo bankowe.
 6. Dane gromadzone przez Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni wykorzystywane są wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu (zgodnego z Regulaminem).
 7. Dane Użytkowników przetwarzane przez Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni nie są przekazywane osobom trzecim.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

III. Środki ochrony prywatności

 1. Konto „Bankowości elektroniczne on-line” jest chronione ustalonym przez Użytkownika hasłem. Użytkownik może w dowolnej chwili dokonać zmiany hasła. Użytkownik powinien zachować hasło w tajemnicy i uniemożliwić dostęp do niego osobom trzecim.
 2. Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni dokłada szczególnej staranności, by dane przetwarzane były zgodnie z prawem i z poszanowaniem zakresu zgody wyrażonej przez Użytkownika.
 3. Po usunięciu Konta Użytkownika zgromadzone w jego ramach dane nie są dalej przetwarzane.

IV. Pliki cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony interneto­ wej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp je st Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni, ul. Warszawska 36.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymali­ zacji korzystania ze stron internetowych ; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządze­ nie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową , dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, wjaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session coo­ kies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które prze­ chowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięci przez Użytkownika .
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytel­ niania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądar­ ka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczą­ cych plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.Informacje dotyczące sposobów zmian ustawienia cookies w najpopu larniejszych przeglądarkach internetowych znajdują się w dalszej części niniejszego dokumentu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz w plikach pomocy dostępnych w menu przeglądarki.
 8. Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni informuje, że ograniczenia stosowania plików coo­ kies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisuwykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Powiatowym Bankiem Spół­ dzielczym we Wrześni reklamodawców oraz partnerów.

  INSTRUKCJA

  Jak usunąć pliki cookies
  Jak wyłączyć przechowywanie na komputerze plików cookies Jak przywrócić przechowywanie plików cookies.

  Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. Informacje na temat plików cookies znajdują się w zakładce „Pomoc” w każdej przeglądarce internetowej, a także na stronie http://www.aboutcookies.org

  Pliki cookies w przeglądarkach internetowych.
  W opcjach przeglądarki należy wybrać opcję odpowiadającą za ustawienia prywatno ści:

  Google Chrome
  Domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies.

  Aby zmienić ustawienia należy:
  kliknąć w menu „Ustawienia Google Chrome” i wybrać opcję „Ustawienia”;
  kliknąć w „Pokaż ustawienia zaawansowane” na dole strony;
  wybrać opcję „Ustawienia treści” w opcjach „Prywatność”;
  wybrać żądane ustawienia;
  aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Zarządzaj wyjątkami” i wybrać własne ustawienia dla witryn;
  aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk „Gotowe”.

  Microsoft Internet Explorer
  Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności.
  Aby zmienić ustawienia należy:
  kliknąć w menu „Narzędzia” i wybrać „Opcje Internetowe”;
  wybrać zakładkę „Prywatność”;
  za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies);
  LUB:
  kliknąć przycisk „Zaawansowane” i samodzielnie wybrać żądane ustawienia;
  aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Witryny” i wybrać własne ustawienia dla witryn;
  zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.

  Mozilla Firefox
  Domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
  kliknąć w menu „Narzędzia” (w innych wersjach: kliknąć przycisk „Firefox”) i wybrać „Opcje”;
  następnie wybrać zakładkę „Prywatność” i zaznaczyć żądane ustawienia;
  aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Wyjątki” i wybrać własne ustawienia dla witryn ;
  zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.

  Opera
  Domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
  kliknąć w „Preferencje”, wybrać opcję „Zaawansowane” , a następnie „Ciasteczka”;
  zaznaczyć żądane ustawienia;
  aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie „Preferencje dla witryn” i przejść do karty „Ciasteczka” a następnie wprowadzić pożądane ustawienia ;
  zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.

  Safari
  Domyślne ustawienia przeglądark i Safari zezwalaj ą na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
  w menu „Safari” wybrać opcję „Preferencje”;
  kliknąć ikonę „Prywatność”;
  zaznaczyć żądane ustawienia;
  aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Szczegóły” i wybrać własne ustawienia dla witryn.

  Cookies w programie Adobe Flash Player
  Oprogramowanie Adobe Flash Player używane jest w celu umożliwienia Użytkownikowi dostępu do multimedialnych danych (podcasty mp3, filmy wideo, inne dane), przekazów strumieniowych (transmisje „na żywo”), programów takich, jak np. gry internetowe (w które można grać w przeglą­ darce internetowej), a także do dostarczenia Użytkownikow i reklamy.
  Oprogramowanie Adobe Flash Player również używa plików cookies. Dostęp do nich możliwy jest dzięki mechanizmowi na stronie internetowej Adobe:
  http://www.macromedia.com /support/documentation/pl/flashplayer /help/settings_manager07. html

V. Dane kontaktowe

Kontakt z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym we Wrześni w sprawach związanych z ochroną prywatności, w tym w celu realizacji uprawnień Użytkowników, możliwy jest pod adresem: Września ul. Warszawska 36, 62-300 Września lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: wrzesnia@pbswrzesnia.com.pl.