Taryfa opłat i prowizji

Plik pdf. do pobrania

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej i walucie wymienialnej dla Klientów Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni.