Kod Swift

SWIFT (ang. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) – jest systemem wymiany informacji pomiędzy bankami z różnych krajów. W Polsce przyjęło się, że nazywamy go również kodem SWIFT. Może być to nieco mylące, ponieważ za granicą kod ten określa się mianem kodu BIC. Zatem mówiąc o kodach BIC i SWIFT mówimy o tym samym.

SWIFT identyfikuje bank i ma zastosowanie przy przelewach międzynarodowych. Kod SWIFT zawiera 8 znaków i jest unikalny dla każdego banku w Polsce. Czasem można spotkać kod złożony z 11 znaków, wtedy 3 dodatkowe znaki identyfikują np. oddział banku.

Swift Kod dla Banków Spółdzielczych zrzeszonych w SGB Banku S.A.

SWIFT/BIC: GBWCPLPP

  • Nazwę i adres beneficjenta,
  • Numer konta beneficjenta w formie IBAN, tzn. 28 znaków w tym dwie pierwsze litery np. PL  + 26 cyfr numeru konta,
  • Kod BIC/SWIFT banku prowadzącego rachunek beneficjenta zagranicą lub w Polsce.