Silne uwierzytelnianie PSD2

Szanowny Kliencie, w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących tzw. „silnego uwierzytelniania”, już od 14 września zmieni się sposób logowania do Twojego konta internetowego. W związku z tym zapoznaj się z podstawowymi zmianami, o których piszemy poniżej oraz postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie podczas logowania. Nowe logowanie, nowe zabezpieczenia.

Komisja Europejska wprowadziła dyrektywę w sprawie usług płatniczych (PSD2), aby:

 • zwiększyć bezpieczeństwo płatności oraz
 • pobudzić innowacyjność i konkurencyjność.

Dyrektywa PSD2 będzie ma znaczący wpływ na transakcje w handlu elektronicznym, spowoduje konieczność wdrożenia tzw. „silnego uwierzytelniania”. Postanowienia dotyczące silnego uwierzytelniania zawarte w dyrektywie PSD2 wchodzą w życie z dniem 14 września 2019 r. i obowiązywać będą w całej Europie

Silne uwierzytelnianie wprowadza dodatkowe wymogi bezpieczeństwa w zakresie uwierzytelniania – czyli tego, w jaki sposób klienci potwierdzają, że są osobami, za które się podają). Oznacza to, że klienci będą zobowiązani stosować dodatkową formę weryfikacji swojej tożsamości.

Jest to tak zwane uwierzytelnianie dwuskładnikowe, czyli proces, w którym tożsamość użytkownika jest weryfikowana z wykorzystaniem dwóch niezależnych elementów należących do jednej kategorii:

 1. coś, co wie wyłącznie Klient – np. PIN, hasło,
 2. coś, co posiada wyłącznie Klient – np. karta/smartfon,
 3. coś, co charakteryzuje Klienta końcowego – np. dane biometryczne (odcisk palca, rozpoznawanie twarzy)

Procedury silnego uwierzytelniania będą stosowane podczas:

 1. dokonywania płatności w terminalach płatniczych (POS),
 2. płatnościach za zakupy internetowe (e-commerce, m-commerce),
 3. logowania i korzystaniu z bankowości internetowej oraz mobilnej.

Pierwszy etap pozostaje bez zmian:

 1. Wpisujesz identyfikator i hasło.

W drugim kroku pojawia się tzw. silne uwierzytelnienie:

 1. Poprosimy Cię, abyś dodatkowo potwierdził logowanie – hasłem SMS lub mobilną autoryzacją.

Jeżeli nie zamierzasz za każdym razem potwierdzać logowania SMS-em lub mobilną autoryzacją, możesz dodać swój komputer (telefon, tablet) do zaufanych.

Jednocześnie długość sesji w bankowości internetowej oraz mobilnej ulegnie skróceniu do 5 minut.

Jeżeli w ramach bankowości internetowej Powiatowego Banku Spółdzielczego nadal korzystasz z:

 • tokenów RSA,
 • kart chipowych,
 • kart zdrapek lub listy haseł jednorazowych do autoryzacji przelewów,

to po 14 września 2019 r. nie zalogujesz się do Twojego konta internetowego oraz nie zlecisz żadnego przelewu.

Jak najszybciej zamień powyższe środki autoryzacji na bezpieczniejsze, zgodne z wymogami dyrektywy PSD2:

 • aplikacja mobilna Nasz Bank,
 • aplikacja nPodpis,
 • autoryzacja przelewów poprzez SMS Kod.

W przypadku pytań lub wątpliwości, skontaktuj się z naszym Doradcą w dowolnej placówce Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni.

 • Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni NIGDY NIE WYSYŁA do swoich Klientów wiadomości e-mail z prośbą o podanie poufnych informacji.
 • Nie przekazuj nikomu swoich danych do logowania i autoryzacji.
 • Do bankowości internetowej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni loguj się tylko poprzez stronę https://pbswrzesnia.com.pl/ i za każdym razem sprawdzaj zabezpieczenie strony ( „kłódkę” w oknie przeglądarki ).
 • Korzystaj z aktualnego oprogramowania antywirusowego.
 • Loguj się do usługi z własnego zaufanego sprzętu ( komputera, smartfona).