Ochrona danych osobowych RODO

Dostosowaliśmy się do wymogów RODO, czyli unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych ( Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

Inspektorem Ochrony Danych w  Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni jest Pani Małgorzata Bogaczyk. Informacje dotyczące RODO, przetwarzania danych oraz dane kontaktowe zamieszczamy w zakładce Dokumenty do pobrania.