Gwarancje de minimis BGK - udogodnienia

brak prowizji, wyższa kwota gwarancji

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Modyfikacja zasad przyznawania gwarancji w ramach portfelowej linii PLD-KFG

 

Z uwagi na sytuację zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19, która ma bezpośredni wpływ na kondycję finansową mikro, małych i średnich przedsiębiorców będących Klientami Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni, w dniu 19 marca 2020 r. przyjęte zostały do stosowania, opracowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Bankami realizującymi umowy portfelowych linii gwarancyjnych, następujące udogodnienia:

  • stawka opłaty prowizyjnej od gwarancji PLD-KFG należnej do zapłaty w terminie do 31 grudnia 2020 r. wynosić będzie 0%,
    • w przypadku obejmowania kredytu gwarancją PLD-KFG bądź podwyższania kwoty kredytu objętego gwarancją PLD-KFG w okresie do 31 grudnia 2020 r., kwota jednostkowej gwarancji spłaty kredytu stanowić będzie nie więcej niż 80% kwoty kredytu,
      • w przypadku obejmowania gwarancją PLD-KFG kredytu obrotowego bądź przedłużania kredytu obrotowego objętego gwarancją PLD-KFG w okresie do 31 grudnia 2020 r., gwarancja będzie udzielana na okres nie dłuższy niż 39 miesięcy.

Szczegóły sprawdź na stronie internetowej Banku.

Gwarancja de minimis BGK drogą MŚP do oferty kredytowej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni.