Uprawy

Ubezpieczenia plonów

Opis oferty

W ramach współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych CONCORDIA POLSKA umożliwiamy zawarcie obowiązkowych ubezpieczeń upraw rolnych we wszystkich placówkach Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni. Zapraszamy do skorzystania z możliwości zawarcia tego ubezpieczenia oraz zawierania innych ubezpieczeń na korzystnych warunkach.

Przedmiot ubezpieczenia i zakres określony jest w umowie:

  1. w zbożach, rzepaku, rzepiku i kukurydzy przeznaczonej na ziarno – ziarna lub nasiona;
  2. w kukurydzy przeznaczonej na paszę – kolby i nadziemne części rośliny;
  3. w burakach cukrowych – korzeń buraka,
  4. w ziemniakach – bulwy,
  5. w roślinach strączkowych – nasiona w warzywach gruntowych – części warzyw gruntowych przeznaczone do konsumpcji,
  6. w drzewach i krzewach owocowych oraz truskawkach – owoce lub całe nasadzenia,
  7. w chmielu – szyszki;
  8. w tytoniu – liście.

Ubezpieczenie obejmuje ubytki ilościowe w plonie głównym roślin uprawnych określonych w § 4 ust.1 OWU, bezpośrednio powstałe w wyniku ryzyka: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, lawiny, obsunięcia się ziemi, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych. Umowa ubezpieczenia może obejmować wszystkie lub wybrane przez ubezpieczającego rodzaje ryzyka, o których mowa w ust.1.