Rachunek lokacyjny

Wygodne rozwiązania dla Rolników

Opis oferty

Rachunek lokacyjny to wygodna forma lokowania nadwyżek finansowych – łącząca zalety terminowej lokaty z łatwym dostępem do zgromadzonych na rachunku środków, wystarczy posiadać w banku rachunek rozliczeniowy i podpisać umowę rachunku lokacyjnego.

  • Otwarcie i prowadzenie rachunku jest całkowicie bezpłatne,
  • wpłaty na rachunek lokacyjny mogą być wnoszone w dowolnej wysokości i z dowolną częstotliwością,
  • wypłaty z rachunku lokacyjnego dokonywane są w banku do wysokości środków będących na rachunku lokacyjnym,
  • jedna wypłata i przelew (jeden wewnętrzny i jeden wychodzący)  z rachunku w miesiącu kalendarzowym jest bez opłat,
  • kolejne zgodnie z obowiązującą w banku taryfą prowizji i opłat.
  • odsetki naliczane są na koniec każdego miesiąca, wypłata środków z rachunku jest bez ryzyka utraty odsetek,

Korzyścią dla Klienta jest atrakcyjne oprocentowanie uzależnione od kwoty środków zgromadzonych na rachunku. Korzystając z rachunku lokacyjnego, można bezpiecznie zarabiać, mając jednocześnie stały dostęp do oszczędności.