Rachunek bieżący i pomocniczy

Wygodne rozwiązania dla Rolników

Opis oferty

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych związanych z działalnością rolniczą, skierowany jest dla osób fizycznych uzyskujących przychody z działalności rolniczej.
Rachunek pomocniczy otwierany jest dla wyodrębnionych środków pieniężnych na określone cele.

Środki gromadzone na rachunku podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwałą Zarządu Banku wg zmiennej stopy procentowej. Posiadacz rachunku może dokonywać na swoim rachunku operacje (gotówkowe oraz bezgotówkowe) zarówno w kasach Banku jak również przy użyciu takich instrumentów płatniczych jak:

  • karty płatnicze Visa Business Electron,
  • MasterCard  Business Paypass,
  • Visa Business Electron PayWave,
  • Master Card Business.

Dostęp do rachunku za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: Internet, telefon stacjonarny, telefon komórkowy.

 

Rachunek bieżący pozwala na prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, szybkość i bezpieczeństwo przepływu środków to podstawowe aspekty, jakie mają znaczenie dla realizowanych transakcji. Posiadacz rachunku ma możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach.

Produkty powiązane do rachunku bieżącego to:

  1. kredyt w rachunku bieżącym
  2. lokaty terminowe:
  • Lokata odnawialna – automatycznie odnawianie na kolejny okres bez konieczności wizyty w banku,
  • Lokata SGB – okres lokaty – 6miesięcy, minimalna kwota lokaty już od 500PLN, gwarancja zysku, bezpieczeństwo inwestycji, udział w losowaniu atrakcyjnych nagród w każdej edycji promocji,
  • Lokata dynamiczna Plejada Plus – okres lokaty 12 miesięcy, minimalna kwota lokaty  już od 1000 PLN, wyższe oprocentowanie z każdym kolejnym miesiącem przechowywania wkładu, oprocentowanie wyższe niż na lokacie standardowej, możliwość wycofania środków w każdej chwili bez utraty odsetek, gwarantowany zysk.

Środki zgromadzone na rachunku objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.