Alert informacyjny

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni informuje, że w dniu 24 października 2021 r. usługa Express Elixir (płatności natychmiastowe) w godzinach od 19:35 do 20:05 będzie niedostępna dla Klientów w zakresie nadawania i odbierania zleceń. Przepraszamy za utrudnienia.

Lokata PEWNA LOKATA

inteligentne inwestycje

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Opis oferty

Dysponujesz wolnymi środkami? Obawiasz się częstych i nieznanych w przyszłości zmian oprocentowania lokaty? To powinieneś wybrać dla swojego gospodarstwa lokatę, gdzie oprocentowanie ustalane jest w oparciu o stopę redyskonta weksli ustaloną przez Radę Polityki Pieniężnej (od dnia 07.10.2021 r. wynosi 0,21%).

Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat oszczędnościowych o nazwie „PEWNA LOKATA” na okres umowny 6 i 12 miesięcy. Możesz zyskać nawet do 0,21% w skali roku.

 

PEWNA LOKATA w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni to nie tylko wygoda i bezpieczeństwo, ależ także wysokie zyski związane z atrakcyjnym zmiennym oprocentowaniem:

  • 0,11% – 6-miesięczne (stopa redyskonta weksli minus 0,40 p.p.)
  • 0,21% – 12-miesięczne (stopa redyskonta weksli minus 0,30 p.p.)

 

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach imiennych Klienta są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 10.06.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji do łącznej wysokości równowartości w złotych 100.000 euro.

 

Warunki i korzyści

atrakcyjne oprocentowanie

lokata odnawia się automatycznie

szeroki wybór okresów lokowania środków

bezpieczeństwo gwarantowane przez BFG

Informacje dodatkowe

Mamy tu wszystko... Płatności mobilne też

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni od lat odpowiada na potrzeby swoich klientów. Jesteśmy blisko lokalnych społeczności, dlatego wiemy że cała Polska – również miliony Polaków mieszkających poza wielkimi ośrodkami miejskimi, pokochała korzystanie z płatności mobilnych. Smartfon, tablet, czy smartwatch towarzyszą nam na co dzień częściej niż portfel. Dlatego oferujemy całą gamę usług umożliwiających dokonywanie transakcji bankowych za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Dzięki nim możesz łatwo i bezpiecznie płacić w sklepach, internecie, aplikacjach mobilnych, a także wypłacać gotówkę z bankomatów.

Poznaj ofertę usług mobilnych w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni i płać jeszcze wygodniej!

Szczegóły na stronie internetowej Banku oraz jego placówkach.

Oprocentowanie lokaty oparte o stopę redyskonta weksli NBP.

Oprocentowanie ustalane jest w oparciu o stopę redyskonta weksli ustaloną przez Radę Polityki Pieniężnej powiększone lub pomniejszone o stałą marżę ustalaną decyzją Zarządu Banku. Zmiana oprocentowania następuje od dnia zmiany stopy redyskonta weksli ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej, a podawanej do wiadomości przez NBP. Aktualna wysokość oprocentowania wg Tabeli oprocentowania.

Nasza bogata oferta produktów oszczędnościowych pozwala dopasować wybraną lokatę do oczekiwań Twojego gospodarstwa - oszczędzaj atrakcyjnie i bezpiecznie!