Leasing

Leasing

Opis oferty

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni współpracuje z SGB Leasing Sp. z o.o.

  • Szybkie pozyskanie środków trwałych oraz czerpanie zysków z ich użytkowania bez inwestowania własnych środków pieniężnych
  • Indywidualnie dostosowane warunki finansowe
  • Profesjonalna obsługa firmy SGB TRANS-LEASING uwzględniająca indywidualne oczekiwania Klientów
  • Uproszczone i skrócone procedury
  • Korzyści ekonomiczne i podatkowe
  • Umowa leasingowa nie powoduje zmniejszenia zdolności kredytowej
  • zapewniamy bezpieczeństwo zawieranych umów

O szczegóły pytaj Doradców w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni lub sprawdź na www.sgbleasing.pl