Linia Z – zakup użytków rolnych

Linia Z

Opis oferty

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie zakupu użytków rolnych, w ramach którego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomaga w spłacie części oprocentowania kredytu bankowego

 • przeznaczony jest na finansowanie wyłącznie zakupu użytków rolnych w ramach pomocy de minimis w rolnictwie
 • wysokość pomocy wynosi maksymalnie 15 tys. EUR w ciągu 3 kolejnych lat obrotowych
 • maksymalna kwota kredytowania:
  • gospodarstwa rolne: 80% wartości nakładów inwestycyjnych, nie więcej niż 5 mln zł*
  • działy specjalne produkcji rolnej: 70% wartości nakładów inwestycyjnych, nie więcej niż 8 mln zł*
 • maksymalna długość okresu kredytowania – 15 lat
 • karencja w spłacie kapitału – do 24 miesięcy
 • spłata kredytu dostosowana do indywidualnych potrzeb kredytobiorcy
 • możliwość zlecenia automatycznej spłaty kredytu z rachunku bieżącego w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni (bez opłat)

* nie uwzględnia się kredytów preferencyjnych udzielonych do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz po dniu 31 grudnia 2014 r. z linii K01 i K02

 • wysokość prowizji i opłat na rzecz Banku związanych z kredytem, w tym pobieranych od czynności bankowych w okresie kredytowania, nie może przekroczyć 1,85% kwoty udzielonego kredytu
 • oprocentowanie kredytu zmienne w wys. stawka bazowa WIBOR 3M powiększona o stałą marżę Banku nie wyższą niż 2,50 p.p., płacone przez:
  • kredytobiorcę – w wysokości 0,67 oprocentowania obliczonego zgodnie z powyższym sposobem, jednak nie mniej niż 3%, a w przypadku gdy oprocentowanie obliczone jest tym sposobem wynosi poniżej 3% – w wysokości tego oprocentowania,
  • ARiMR – w pozostałej części
 • Bank nie pobiera opłaty za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu

Proste zasady, przejrzyste procedury – bez żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów udzielenia kredytu

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.