Linia MRcsk – zakup użytków rolnych młodych rolników

Linia MRcsk

Opis oferty

Kredyt z linii MRcsk przeznaczony jest na finansowanie zakupu użytków rolnych, w ramach którego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomaga w spłacie części kapitału kredytu bankowego

 • przeznaczony jest na finansowanie wyłącznie zakupu użytków rolnych przez młodych rolników
 • maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 90% wartości nakładów inwestycyjnych, nie więcej niż 5 mln zł*
 • minimalna długość okresu kredytowania – 5 lat
 • maksymalna długość okresu kredytowania – 15 lat
 • karencja w spłacie kapitału – do 24 miesięcy
 • wysokość pomocy ARiMR w formie częściowej spłaty kapitału nie może przekroczyć:
  • 70.000,00 euro oraz
  • 60% kwoty udzielonego kredytu
 • pomoc ARiMR w formie częściowej spłaty kapitału wypłacana jest w dwóch ratach:
  • 80% kwoty pomocy wypłacana jest po zrealizowaniu inwestycji,
  • 20% kwoty pomocy wypłacana jest po 5 latach od podpisania umowy o kredyt, chyba że kredyt został wcześniej spłacony
 • spłata kredytu dostosowana do indywidualnych potrzeb kredytobiorcy
 • możliwość zlecenia automatycznej spłaty kredytu z rachunku bieżącego w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni (bez opłat)

* nie uwzględnia się kredytów preferencyjnych udzielonych do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz po dniu 31 grudnia 2014 r. z linii K01 i K02

 • wysokość prowizji i opłat na rzecz Banku związanych z kredytem, w tym pobieranych od czynności bankowych w okresie kredytowania, nie może przekroczyć 1,85% kwoty udzielonego kredytu
 • oprocentowanie kredytu: zmienne w wys. stawka bazowa WIBOR 3M powiększona o stałą marżę Banku w wysokości 3,00 p.p.
 • Bank nie pobiera opłaty za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu

Proste zasady, przejrzyste procedury – bez żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów udzielenia kredytu

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.