Kredyt w rachunku bieżącym SGB Agro

Kredyt w rachunku bieżącym Agro

Opis oferty

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb gospodarstwa rolnego, w postaci odnawialnej linii kredytowej zwiększającej dostępność środków pieniężnych

 • finansowanie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego
 • udzielany w rachunku bieżącym (odnawialny) – każdy wpływ środków na rachunek zmniejsza kwotę kredytu i umożliwia ponowne zadłużenie się do wysokości przyznanego limitu kredytowego
 • okres kredytowania – do 24 m-cy
 • odnowienie limitu na kolejny okres bez konieczności spłaty
 • maksymalna kwota kredytu ustalana w dwóch wariantach:
  1. nie więcej niż 70% wartości nieruchomości rolnej stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu ustalonej na podstawie średnich cen gruntów rolnych w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw, ogłaszanych przez GUS w okresach kwartalnych lub
  2. trzykrotności średniomiesięcznych obrotów wynikających z prowadzonej działalności rolniczej, z 6 lub 12 ostatnich miesięcy na rachunku prowadzonym w Banku
 • prowizja wstępna w wys. 0,00% kwoty wnioskowanego kredytu
 • prowizja przygotowawcza uzależniona od wysokości wnioskowanej kwoty kredytu:
  • w wys. 2,00% kwoty udzielonego kredytu – jeżeli wnioskowana kwota kredytu nie przekracza 100.000 zł
  • w wys. 1,50% kwoty udzielonego kredytu – w pozostałych przypadkach

minimalna kwota prowizji przygotowawczej wynosi 100 zł

 • prowizja za gotowość kredytową w wys. 0,90% w stosunku rocznym, liczona od kwoty przyznanego lecz niewykorzystanego kredytu
 • standardowe oprocentowanie kredytu zmienne w wys. 8,75% w stosunku rocznym

Proste zasady, przejrzyste procedury – bez żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów udzielenia kredytu

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.