Kredyt obrotowy Agro Plon

Kredyt obrotowy Agro Plon

Opis oferty

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb gospodarstwa rolnego – zakup środków do produkcji rolnej

 • finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, takich jak:
 • zakup nawozów mineralnych oraz środków ochrony roślin
 • zakup kwalifikowanego materiału siewnego oraz szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień
 • zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolnej związanych z procesem technologicznym zasiewów lub nasadzeń
 • zakup paliwa i opału na cele rolnicze
 • zakup usług związanych z przygotowaniem do siewu, siewem oraz początkową upraw
 • maksymalna długość okresu kredytowania – 12 m-cy
 • maksymalna kwota kredytu wynosi 1.500,00 zł na 1 ha UR,
 • uruchomienie kredytu jednorazowo
 • występuje konieczność rozliczenia celowości wykorzystania kredytu na poziomie 50%
 • spłata kredytu dostosowana do indywidualnych potrzeb kredytobiorcy (jednorazowo lub w ratach)
 • możliwość zlecenia automatycznej spłaty kredytu z rachunku bieżącego w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni (bez opłat)
 • prowizja wstępna w wys. 0,00% kwoty wnioskowanego kredytu
 • prowizja przygotowawcza uzależniona od długości okresu kredytowania:
  • w wys. 1,50% kwoty udzielonego kredytu – jeżeli okres kredytowania nie przekracza 8 m-cy,
  • w wys. 2,00% kwoty udzielonego kredytu – jeżeli okres kredytowania przekracza 8 m-cy,

minimalna kwota prowizji przygotowawczej wynosi 100 zł

 • oprocentowanie kredytu zmienne w wys. 8,25% w stosunku rocznym
 • Bank nie pobiera opłaty za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu

proste zasady, przejrzyste procedury – bez żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów udzielenia kredytu

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.