Kredyt hipoteczny Agro Kredyt

Kredyt hipoteczny Agro Kredyt

Opis oferty

Kredyt przeznaczony jest na dowolny cel związany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego

 • finansowanie dowolnych wydatków gospodarstwa rolnego, w tym refinansowanie regularnie obsługiwanego zadłużenia wynikającego z prowadzonej działalności rolniczej
 • posiadanie w Banku rachunku bieżącego od co najmniej 6 miesięcy
 • maksymalna długość okresu kredytowania – 10 lat
 • maksymalna kwota kredytu wynosi – 500.000 zł
 • karencja w spłacie kapitału – do 6 m-cy
 • uruchomienie kredytu jednorazowo lub w transzach
 • brak konieczności rozliczenia celowości wykorzystania kredytu
 • zabezpieczenie spłaty kredytu w postaci hipoteki wpisanej na pierwszym miejscu – wskaźnik LtV dla kredytu na poziomie nieprzekraczającym 70%
 • spłata kredytu dostosowana do indywidualnych potrzeb kredytobiorcy (raty kapitałowe miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne lub inne)
 • możliwość zlecenia automatycznej spłaty kredytu z rachunku bieżącego w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni (bez opłat)
 • prowizja wstępna w wys. 0,00% kwoty wnioskowanego kredytu
 • prowizja przygotowawcza uzależniona od długości okresu kredytowania:
  • w wys. 2,00% kwoty udzielonego kredytu – jeżeli okres kredytowania nie przekracza 5 lat,
  • w wys. 2,50% kwoty udzielonego kredytu – jeżeli okres kredytowania przekracza 5 lat,

minimalna kwota prowizji przygotowawczej wynosi 100 zł

 • oprocentowanie kredytu zmienne w wys. stawka bazowa WIBOR 3M powiększona o stałą marżę Banku na poziomie 3,50-6,50 p.p.

stawka bazowa WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna 5 ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

 • Bank nie pobiera opłaty za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu

Proste zasady, przejrzyste procedury – bez żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów udzielenia kredytu

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.