Kredyt unijny SGB Agro

Środki unijne

Opis oferty

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie potrzeb gospodarstwa rolnego związanych z nakładami o charakterze inwestycyjnym, które objęte są dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej

 • finansowanie potrzeb gospodarstwa rolnego związanych z nakładami o charakterze inwestycyjnym, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (np. w ramach PROW)
 • finansowanie nawet 100% wartości inwestycji brutto
 • kredyt przyznawany na okres do 10 lat
 • możliwość karencji w spłacie kapitału do 18 miesięcy
 • wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej na podstawie dyspozycji kredytobiorcy (rozliczenie celowości wykorzystania kredytu na podstawie faktur kupna-sprzedaży, zgodnych z celem kredytowania)
 • spłata kredytu dostosowana do indywidualnych potrzeb kredytobiorcy (raty kapitałowe miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne lub inne)
 • możliwość zlecenia automatycznej spłaty kredytu z rachunku bieżącego w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni (bez opłat)
 • prowizja wstępna w wys. 0,00% kwoty wnioskowanego kredytu
 • prowizja przygotowawcza uzależniona od długości okresu kredytowania:
  • w wys. 1,00% kwoty udzielonego kredytu – jeżeli okres kredytowania nie przekracza 2 lat
  • w wys. 1,50% kwoty udzielonego kredytu – jeżeli okres kredytowania przekracza 2 lata i nie przekracza 5 lat
  • w wys. 2,00% kwoty udzielonego kredytu – jeżeli okres kredytowania przekracza 5 lat

Minimalna kwota prowizji przygotowawczej wynosi 100 zł

 • prowizja za gotowość kredytową w wys. 0,00% w stosunku rocznym od niewykorzystanej kwoty kredytu
 • oprocentowanie kredytu zmienne w wys. stawka bazowa WIBOR 3M powiększona o stałą marżę Banku na poziomie 3,50 p.p.

Stawka bazowa WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna 5 ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

 • Bank nie pobiera opłaty za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu

 

Ostateczne warunki kredytowania, w tym wysokość opłat i prowizji oraz oprocentowania kredytu, są wynikiem przeprowadzonej przez Bank oceny zdolności kredytowej oraz inwestycji, a także sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu

 

Proste zasady, przejrzyste procedury – bez żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów udzielenia kredytu

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.