Kredyt inwestycyjny Agro Inwestor

Opis oferty

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie potrzeb gospodarstwa rolnego związanych z zakupem gruntów rolnych i budynków do produkcji rolnej

 • finansowanie potrzeb gospodarstwa rolnego związanych z nakładami o charakterze inwestycyjnym – zakup gruntów rolnych oraz budynków i budowli przeznaczonych do produkcji rolnej
 • kredyt przyznawany na okres do 15 lat (może zostać wydłużony do 20 lat, jeżeli wiek wnioskodawcy nie przekracza 40 lat)
 • możliwość karencji w spłacie kapitału do 18 miesięcy
 • niski minimalny udział własny kredytobiorcy w realizowanym przedsięwzięciu – zaledwie 10% kosztów inwestycji
 • istnieje możliwość refinansowania poniesionych nakładów w okresie do 6 m-cy przed złożeniem wniosku o udzielenie kredytu
 • istnieje możliwość uzyskania do 4.000 zł na 1 ha nabywanych gruntów z przeznaczeniem na zakup środków obrotowych do produkcji rolnej
 • wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej na podstawie dyspozycji kredytobiorcy (rozliczenie celowości wykorzystania kredytu w formie aktu notarialnego)
 • spłata kredytu dostosowana do indywidualnych potrzeb kredytobiorcy (raty kapitałowe miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne lub inne)
 • możliwość zlecenia automatycznej spłaty kredytu z rachunku bieżącego w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni (bez opłat)
 • prowizja wstępna w wys. 0,00% kwoty wnioskowanego kredytu
 • prowizja przygotowawcza uzależniona od długości okresu kredytowania:
  • w wys. 1,00% kwoty udzielonego kredytu – jeżeli okres kredytowania nie przekracza 5 lat
  • w wys. 1,50% kwoty udzielonego kredytu – jeżeli okres kredytowania przekracza 5 lat i nie przekracza 10 lat
  • w wys. 2,00% kwoty udzielonego kredytu – jeżeli okres kredytowania przekracza 10 lat

Minimalna kwota prowizji przygotowawczej wynosi 100 zł

 • prowizja za gotowość kredytową w wys. 0,00% w stosunku rocznym od niewykorzystanej kwoty kredytu
 • oprocentowanie kredytu zmienne w wys. stawka bazowa WIBOR 3M powiększona o stałą marżę Banku:
  • na poziomie 2,75 p.p. – jeżeli wkład własny kredytobiorcy przekracza 40% wartości inwestycji
  • na poziomie 3,25 p.p. – w pozostałych przypadkach

Stawka bazowa WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna 5 ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

 • Bank nie pobiera opłaty za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu

Ostateczne warunki kredytowania, w tym wysokość opłat i prowizji oraz oprocentowania kredytu, są wynikiem przeprowadzonej przez Bank oceny zdolności kredytowej oraz inwestycji, a także sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu

Proste zasady, przejrzyste procedury – bez żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów udzielenia kredytu

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.