Zlecenia stałe

Wygodna forma składania dyspozycji

Opis oferty

Wygodna forma składania dyspozycji

Zlecenie stałe to wygodna forma składania przez posiadacza rachunku dyspozycji przelewów z datą przyszłą, zazwyczaj dotyczy płatności w regularnych odstępach czasu (np. co miesiąc).

Usługa wykorzystywana jest przede wszystkim w celu cyklicznego regulowaniu opłat za bieżące rachunki np. telefon, gaz ,energię, czynsz, wodę itp. Zlecenia stałe mogą być składane osobiście na odpowiednim formularzu w placówce Banku lub samodzielnie w usłudze Internet Banking. Do wyboru mamy zlecenia :

  • Okresowe ze stałą kwotą – jeśli kwota zlecenia jest stała, a jego realizacja odbywa się w jednakowych odstępach czasu mierzonych w miesiącach, np. 15 dnia każdego
    miesiąca
  • Wg harmonogramu – jeśli kolejne kwoty zlecenia i daty realizacji nie są stałe i cykliczne, a wymagają zdefiniowania indywidualnego harmonogramu wpłat.
    Harmonogram wpłat budujesz sam, podając daty i kwoty do realizacji.

W usłudze możesz dodawać nowe zlecenia lub modyfikować już złożone. Za realizację zleceń odpowiada Bank – poszczególne zlecenia wykonuje zgodnie ze zdefiniowanym terminem realizacji.