Visa „młodzieżowa”

Operacje bezgotówkowe

Opis oferty

Jeśli szukasz prostego, wygodnego i bezproblemowego sposobu płacenia za wszystko, karta młodzieżowa Visa jest dla Ciebie. O wydanie karty Visa – młodzieżowej mogą ubiegać się osoby które ukończyły 13 lat i nie przekroczyły 30 roku życia. Warunkiem ubiegania się o kartę jest posiadanie lub otwarcie konta osobistego w Banku.

Za pomocą tej karty można dysponować środkami na rachunku, dokonując:

 • płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych akceptujących kartę, w tym; transakcji dokonanych tradycyjną metodą, polegającą na dokonaniu autoryzacji w terminalu POS w oparciu o dane karty (fizyczne użycie mikroprocesora lub paska w terminalu), potwierdzonych podpisem lub numerem PIN
 • płatności zbliżeniowych w sklepach wyposażonych w terminale z funkcjonalnością payWave, polegających na dokonaniu transakcji poprzez zbliżenie karty do czytnika umożliwiającego dokonywanie płatności zbliżeniowych (bezstykowych)
 • wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na awersie/rewersie karty
 • zapłaty kartą za zamówione telefonicznie lub korespondencyjnie towary (operacje typu mail order/telephone order – MOTO)
 • płatności przez Internet
 • w kraju i za granicą w punktach akceptujących karty,
 • płatności bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych wyposażonych w terminal POS (zarówno w terminalach tradycyjnych, jak i zbliżeniowych),
 • płacąc w przez Internet (bilety lotnicze, książki, płyty, itd.),
 • przy zakupach telefonicznych i dokonywanych drogą pocztową,
 • wypłaty gotówki w ramach usługi cashback w punktach handlowo-usługowych obsługujących taką funkcjonalność,
 • wypłaty gotówki w bankomatach sieci SGB i BPS oraz w bankomatach obcych banków,
 • wypłaty gotówki w kasach SGB-Banku S.A. i Banków Spółdzielczych SGB oraz w kasach obcych – w placówkach, które oferują usługę wypłat w POS.
 • Visa Electron payWave „młodzieżowa” może być wydawana osobie fizycznej, która ukończyła 13 lat i nie przekroczyła 30 roku życia
 • do ROR może być wydana tylko jedna karta Visa  „młodzieżowa”
 • kartą może posługiwać się tylko osoba, której imię i nazwisko widnieje na awersie karty
 • standardowe limity dzienne do karty Visa  „młodzieżowa”
 • wypłat gotówki 500 zł
 • transakcji bezgotówkowych 500 zł

uwaga: klient może złożyć w oddziale prowadzącym rachunek wniosek o przyznanie indywidualnych limitów dziennych do karty,

W przypadku utraty karty, jej Posiadacz/Użytkownik powinien niezwłocznie telefonicznie zastrzec kartę podając numer karty. Zastrzeżenia karty można dokonać przez całą dobę przez 7dni w tygodniu pod numerami telefonu:

w kraju – tel. 22 515 31 50
zagranicy – tel. (+48) 22 515 31 50
w banku wydającym kartę
w Krajowym Systemie Zastrzegania Kart ZBP – (+48) 828 828 828