MasterCard „młodzieżowa”

Operacje bezgotówkowe

Opis oferty

Jeśli szukasz prostego, wygodnego i bezproblemowego sposobu płacenia za wszystko, karta młodzieżowa MasterCard jest dla Ciebie. O wydanie karty MasterCard – młodzieżowej mogą ubiegać się osoby które ukończyły 13 lat i nie przekroczyły 30 roku życia. Warunkiem ubiegania się o kartę jest posiadanie lub otwarcie konta osobistego w Banku.

Za pomocą tej karty można dysponować środkami na rachunku, dokonując:

 • płatności w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych akceptujących karty, w tym:
  • transakcji dokonanych tradycyjną metodą, polegającą na dokonaniu autoryzacji w terminalu POS w oparciu o dane karty (fizyczne użycie mikroprocesora lub paska w terminalu), potwierdzonych podpisem lub numerem PIN
  • płatności zbliżeniowych (do kwoty 50 zł bez potwierdzania numerem PIN i podpisem, płatność, a powyżej 50 zł transakcja wymaga potwierdzenia numerem PIN lub podpisem) w sklepach wyposażonych w terminale z funkcjonalnością PayPass, polegających na dokonaniu transakcji poprzez zbliżenie karty do czytnika umożliwiającego dokonywanie płatności zbliżeniowych (bezstykowych),
  • płatności przez Internet
 • zapłaty kartą za zamówione telefonicznie lub korespondencyjnie towary (operacje typu mail order/telephone order – MOTO)
 • wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na awersie/rewersie karty
 • bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych wyposażonych w terminal POS (zarówno w terminalach tradycyjnych, jak i zbliżeniowych) w kraju i za granicą
 • płacąc przez Internet (bilety lotnicze, książki, płyty, itd.)
 • przy zakupach telefonicznych i dokonywanych drogą pocztową
 • wypłaty gotówki w ramach usługi cashback (Płać kartą i wypłacaj)
  w punktach handlowo-usługowych obsługujących taką funkcjonalność
 • wypłaty gotówki w bankomatach sieci SGB i BPS oraz w bankomatach obcych banków,
 • wypłaty gotówki w kasach SGB-Banku S.A. i Banków Spółdzielczych SGB oraz w kasach obcych – w placówkach, które oferują usługę wypłat w POS
 • MasterCard  „młodzieżowa” może być wydawana osobie fizycznej, która ukończyła 13 lat i nie przekroczyła 30 roku życia
 • do ROR może być wydana tylko jedna karta MasterCard „młodzieżowa”
 • standardowe limity dzienne do karty MasterCard  „młodzieżowa”:
 • wypłat gotówki 500 zł
 • transakcji bezgotówkowych 500 zł

Uwaga: klient może złożyć w oddziale prowadzącym rachunek wniosek o przyznanie indywidualnych limitów dziennych do karty.

W przypadku utraty karty, jej Posiadacz/Użytkownik powinien niezwłocznie telefonicznie zastrzec kartę podając numer karty. Zastrzeżenia karty można dokonać przez całą dobę przez 7dni w tygodniu pod numerami telefonu:

 • w kraju – tel. 22 515 31 50
 • zagranicy – tel. (+48) 22 515 31 50
 • w banku wydającym kartę
 • w Krajowym Systemie Zastrzegania Kart ZBP – (+48) 828 828 828